Învățământ liceal

Învățământ de stat

Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna”

- este fostul Grup Şcolar de Industrie Alimentară Nr. 1 „Elena Doamna” şi a fost înfiinţat în 1966 sub denumirea Liceul Industrial pentru Industria Alimentară Galaţi.

Coperta micromonografiei

Istoric:

 • Liceul Industrial pentru Industrie Alimentară (02/09/1966);
 • Grupul Școlar de Industrie Alimentară Nr. 1 (1985);
 • Grupul Școlar de Industrie Alimentară ”Elena Doamna”(1998-1999);
 • Grupul Școlar ”Elena Doamna” (2002);
 • Colegiul de Industrie Alimentară ”Elena Doamna” (31/03/2008) (SURSA: http://www.elenadoamna.ro/index.php/desprenoi/scurt-istoric, data citării: 10/09/2013).

Adresa: Str. Domnească nr. 169

Telefon/Fax: 0236.465.551

E-mail: elenadoamna_gl@yahoo.com

Site: http://www.elenadoamna.ro/

Monografii: PERIANU, Neagu. Pe treptele a trei decenii : micromonografie a Grupului Şcolar de Industrie Alimentară „Elena Doamna” Galaţi. Galaţi: Porto-Franco, 1997. 72 p.

Colegiul Economic „Virgil Madgearu”

Istoric:

 • Școala Comercială Superioară (1864);
 • Școala Medie Tehnică de Administrație Economică (1948);
 • întreruperea abuzivă a activității (1955-1966);
 • Grup Școlar Administrativ și de Servicii ”Virgil Madgearu” (1987);
 • Grupul Școlar Economic Administrativ ”Virgil Madgearu”;
 • Colegiul Economic ”Virgil Madgearu”(10/09/2000). (SURSA: http://cevmg.ro/index.php/liceu-topmenu/13-prezentare/185-istoricul-liceului-nostru, data citării: 10/09/2013)

Adresă: Str. Strungarilor nr. 31

Telefon/Fax:

E-mail: virgilmadgearu@yahoo.com

Site: http://www.cevmg.ro/

Colegiul Naţional „Al. I. Cuza”

Istoric:

 • Școala Comercială (1864);
 • Școala Comercială de Gradul I (școală inferioară, 1893-1898);
 • Școala Comercială de Gradul II (școală superioară, 1898);
 • Școala Comercială Superioară (1903-1936);
 • Liceul Comercial ”Al. I.Cuza” (1936-1948);
 • Școala Medie Tehnică de Comerț (din 1950);
 • Liceul Teoretic de 11 ani ”Al. I. Cuza” (1959);
 • Liceul industrial de Mecanică (1978);
 • Liceul Teoretic ”Al. I. Cuza” (1990).

Adresa: Str. Aleea Şcolii nr. 1

Telefon/Fax: 0236/413.076

E-mail: ai_cuza@yahoo.com

Site: http://cuza.licee.edu.ro/

Facebook: https://www.facebook.com/CNAIC.Galati.Oficial.


Colegiul Naţional „Costache Negri”

Istoric:

 • Școala Normală de băieţi(septembrie 1878);
 • desfiinţarea instituiţiei (sept. 1905);
 • reînfiinţarea instituţiei (01/05/1907);
 • Școala Normală ”C. Negri” (20/10/1907);
 • Scoala Pedagogică (1948-1959);
 • Școala Normală ”C. Negri” (1959);
 • Școala Medie Nr. 7 (1963-1967);
 • Liceul Pedagogic ”C. Negri”. (SURSA: http://cncn.ro/?catdespre=istoric)

Adresa: Str. Brăilei nr.134

Telefon/Fax: 0236/463.694

E-mail: cn.cnegri@gmail.com; office@cncn.ro

Site: http://cncn.ro/


Colegiul Naţional „Mihail Kogălniceanu”

Istoric:

 • Şcoala Secundară de fete de gradul I (01/10/1878);
 • devine şcoală profesională (14 septembrie 1893);
 • Şcoala Secundară de Fete (15/09/1905);
 • începe să poarte denumirea de Liceul de fete „Mihail Kogălniceanu” (din 15/12/1909);
 • Liceul Mixt Nr. 2 (după 1948);
 • Şcoala medie de 10 clase (1953);
 • Liceul de Matematică-Fizică nr. 1 (anii '70);
 • Liceul Industrial nr. 11 (1983);
 • Liceul teoretic „Mihail Kogălniceanu” Galaţi (1990);
 • devine Colegiul „Mihail Kogălniceanu” (2000). (SURSA: http://cnmkgl.licee.edu.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=54, data citării: 10/09/2013).

Adresa: Str.Brăilei nr.161B

Telefon/Fax: 0236/430.704

E-mail: cnmkgl@yahoo.com

Facebook: https://www.facebook.com/cnmk.ro.


Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”

Istoric:

 • Gimnaziul teoretic de băieţi din Galaţi (26/11/1867-1887);
 • devine Liceul „Vasile Alecsandri” (16/10/1892);
 • anulare titulatura, devine Liceu Teoretic de 11 clase (1944-1948);
 • Școală medie mixtă nr. 1 (1948-1961);
 • redevine Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri” (1964). (SURSA: http://www.cnva.eu/despre/istoric, data citării 10/09/2013)

Adresa: Str. Nicolae Bălcescu nr. 41

Telefon/Fax: 0236/411.688; 0236/460.135

E-mail: cva@cva-galati.ro

Site: http://www.cnva.eu/.

Informaţii comunitare: http://193.231.136.4/opac/community_info_view/3121

Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu”

Istoric:

 • Școala de Ucenici de pe lângă Arsenalul Marinei Regale (1943);
 • Școală Profesională de Ucenici a Șantierului Naval Galați (1948);
 • Școală Profesională a Combinatului Siderurgic Galați (1960-1961);
 • Liceul Industrial Metalurgic se înființează (1964-1965);
 • Grup Școlar al Combinatului Siderurgic Galați (1965-1966);
 • Grup Școlar Industrial Metalurgic, prin unificarea Grupului Școlar Industrial Metalurgic cu Liceul Industrial Metalurgic (07/09/1972);
 • Colegiul Tehnic ”Aurel Vlaicu” (septembrie 2010). (SURSA: http://colegiulaurelvlaicugalati.webs.com/aboutus.htm, data citării 10/09/2013)

Adresa: Str. 1 Dec. 1918 nr. 25

Telefon/Fax: 0236/463.740

E-mail: lic_metalurgic_gl@yahoo.com

Site: http://colegiulaurelvlaicugalati.webs.com/.


Colegiul Tehnic de Alimentaţie şi Turism „Dumitru Moţoc”

Istoric:

 • Școala Profesională nr. 10 Galați (1971);
 • anul oficial al înființării (17/02/1972);
 • Grupul Școlar de Industrie Alimentară nr. 2;
 • Grupul Școlar de Industrie Alimentară ”Dumitru Moțoc” (1995);
 • Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism ”Dumitru Moțoc” (2008). (SURSA: http://colegiuldumitrumotoc.ro/istoric.html, data citării 10/09/2013)

Adresa: Str. Milcov nr. 15

Telefon/Fax: 0236/316.924

E-mail: dumitru_motoc@yahoo.com

Site: http://colegiuldumitrumotoc.ro/.


Colegiul Tehnic „Paul Dimo”

Istoric:

Adresa: Str. 1 Dec. 1918 nr. 27

Telefon/Fax: 0236/316.970; 0236/312.627

E-mail: paul_dimo@yahoo.com

Site: http://colegiulpauldimo.ro/Colegiul_Paul_Dimo/.


Colegiul Tehnic „Radu Negru”

Istoric:

 • Liceul Industrial de Construcții de Mașini (13/091966);
 • Grupul Școlar Radu Negru (1995);
 • Colegiul Tehnic ”Radu Negru”. (SURSA: http://www.radu-negru.ro/, data citării 10/09/2013)

Adresa: Str. Ştiinţei nr. 119

Telefon/Fax: 0236/416.564

Site: http://www.radu-negru.ro/.


Colegiul Tehnnic „Traian Vuia”

Adresa: Str. Anghel Saligny nr. 117

Telefon/Fax: 0236/316.748

E-mail: cttvautogl@yahoo.com

Site: http://scoli.didactic.ro/CTTV_AUTO_GALATI.


Liceul cu Program Sportiv

Adresa: Str. Stadionului nr. 5

Telefon/Fax: 0236/498.083

E-mail: liceulsportivgl@yahoo.com

Site: http://lpsgl.blogspot.ro/.


Liceul de Artă ”Dimitrie Cuclin”

Istoric:

 • Şcoala gimnazială de muzică (1956);
 • Liceul de muzică și artă plastică(1966);
 • îşi schimbă structura, devenind ”Grupe de artă pentru clasele I-VIII”;
 • se reînfiinţează Liceul de Artă, purtând numele ”Dimitrie Cuclin” (1990).

Adresa: Str.Domneasca nr.97-99

Telefon/Fax: 0236/417.421

Telefon/Fax: 0236/415.414

E-mail: liceularta@yahoo.com

Site: http://www.cuclin.ro/. (SURSA: http://www.cuclin.ro/, data citării 10/09/2013)


Liceul Tehnologic de Marină

Adresa: Str. Portului nr. 57

Telefon/Fax:

E-mail: grupscolar.marina@upcmail.ro

Site: http://gsimarina-galati.ro/.


Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate

Istoric:

 • Şcoala Medie Nr. 6 (01/09/1962);
 • Liceu Industrial de Căi Ferate (1972).

Adresa:B-dul G.Cosbuc nr. 225

Telefon/Fax: 0236/319.422

E-mail: liceulcfrgalati@hotmail.com

Site: http://liceulcfrgalati.licee.edu.ro/index.html


Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Apostol Andrei”

Istoric:

 • Seminarul Teologic (1864, înfiinţat la Ismail, transferat în 1879 la Galaţi);
 • desfiinţarea instituţiei (1893);
 • reînnfinţarea instituţiei (1908-1948);
 • îşi încetează activitatea (1948);
 • se reînfiinţează Seminarul Teologic (1990).

Adresa: Str. Mihai Bravo, nr.48

Email: contact@seminarulsfandrei.ro

Site: http://www.seminarulsfandrei.ro/.


Liceul Teoretic ”Emil Racoviță”

Liceul Teoretic ”Emil Racoviță”
Confluente PGII2340 Liceul Teoretic Emil Racovita Galati.jpg
Alchimia gandului PII2431 Liceul Teoretic Emil Racovita Galati.jpg

Istoric:

 • s-a înfiinţat Liceul de Ştiinţele Naturii, cu sediul în actualul local al Liceului de Arte de pe str. Domnească (1977-1978);
 • s-a mutat pe str. Brăilei, într-o aripă a Liceului Pedagogic (1978-1979);
 • s-a mutat în localul Şcolii Generale nr. 6 de pe str. Regiment 11 Siret (1979-1982);
 • s-a mutat în localul Liceului Pedagogic (1982-1987);
 • s-a mutat în actualul local de pe str. Regiment 11 Siret (1987), comasându-se cu Şcoala nr. 6 (1988);
 • a primit numele de Liceul Teoretic ”Emil Racoviță” (1990).

Date de contact: Adresa: Str. Regiment 11 Siret nr. 12-14; Cod poştal: 800332; Telefon/Fax: 0236/430.235; Email: liceulracovita@yahoo.com.

Surse:
Reviste ale liceului: Confluenţe (2008- ), Alchimia gândului" (2011- )

Liceul Teoretic ”Mircea Eliade”

Istoric:

 • Grup Şcolar de Construcţii (1969);
 • Liceul Industrial Nr. 8 şi Şcoala Profesională Nr. 11 (1978);
 • Grup Şcolar Industrial de Construcţii (1991);
 • Grupul Şcolar ”Gheorghe Asachi” (1992);
 • Liceul Teoretic ”Mircea Eliade” (2012).

Adresa: Str.Milcov nr.13

Telefon/Fax: 0236/460.882

Email: ghasachigl@yahoo.com

Site: http://www.ltmeliadegl.ro/.

Învățământ privat

Liceul Teoretic "Marin Coman"

Adresa: Str.Domnească nr.231

Telefon/Fax: 0236/479.432; 0236/479.400

E-mail: liceulmarincoman@ymail.com