Bălăşeşti

Date monografice

gradinita
Grădiniţa Bălăşeşti
Comuna Bălăşeşti cuprinde 4 sate: Bălăşeşti, Ciureşti, Ciureştii Noi şi Pupezeni. Este situată în nordul judeţului Galaţi, la hotarul cu judeţul Vaslui, în colinele Covurluiului, altitudinea din cuprinsul teritoriului său variind între 59 m – 258 m. Suprafaţa este de 6.479 ha, iar populaţia este de 2566 locuitori (2002). Temperatura medie anuală a aerului este de 9,7° C. Comuna se află în bazinul hidrografic Siret, principalele ape fiind Bârlad şi Hobana. Se află la 91 km de Galaţi şi 22 km de Bârlad.
Satul Bălăşeşti este atestat documentar la 20 martie 1528. Toponimul are la bază onomasticul „Băloşi” care este menţionat într-un document de atestare: „Aceste adevărate slugi ale noastre, Toader şi fraţii lui ... copiii lui Băloşi ... toţi nepoţii lui Giurgea Sârbul”.
Satul Ciureşti este atestat documentar la 17 martie 1508, s-a format din onomasticul „Ciur” care este un substantiv de origine latină folosit într-un catastif de scule scris la Braşov în septembrie 1508. „Ciur” a fost probabil o poreclă dată acestui sat deoarece locuitorii acestuia foloseau ciurul. Alţii sunt de părere că această denumire provine de la o anume configuraţie a ochilor, „ochi de ciur” însemnând „cu ochi mici”.
Satul Pupezeni este atestat la 2 iunie 1663, iar numele lui provine din onomasticul „Pupăză”. Locuitorilor acestui sat li s-a atribuit acest apelativ deoarece erau consideraţi oameni vorbăreţi.
Sursa: Geacu, Sorin. Judeţul Galaţi : Dicţionar de geografie fizică. Bucureşti : Editura CD Press, 2007; Ape curate, oameni sanatosi. În: Centrul de Consultanţă Ecologică Galaţi România [online]. [Citat 2 aprilie 2012]. Disponibil în internet: http://www.cceg.ro/ape_curate_oameni_sanatosi/nacos/08_2009%20Balasesti_Diseminare%20materiale%20informative/album/slides/Primaria%20Balasesti.html.
Comuna pe facebook: https://www.facebook.com/balasesti.info/

Primăria Bălăşeşti

primaria
Primăria comunei Bălăşeşti

Date contact:

Adresa: loc. Bălăşeşti, jud. Galaţi
Cod poştal: 807020
Telefon: 0236/334782, 334754
Fax: 0236/334782
E-mail: primariabalasesti@yahoo.com
Site: http://www.primariabalasesti.ro

Biblioteca

Bibliotecar:
ZAHARIA Cristinel (n. 01.09.1971).
  • Studii: Liceul Industrial Focşani Nr. 3 (1985-1989).

Educaţie

Grădiniţe:
  • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1 com. Bălăşeşti
  • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1'' sat Ciureştii Noi, com. Bălăşeşti
Școli gimnaziale:
  • Şcoala Gimnazială Nr. 1, com. Bălăşeşti
  • Şcoala Primară Nr. 1, sat Ciureştii Noi, com. Bălăşeşti Tel: 0236/342.585

Note/Referințe