Valea Mărului

Date monografice

mandresti
Şcoală-sat Mândreşti
valeam
Biserica Valea Mărului
Localitatea Valea Mărului este compusă din două sate: Valea Mărului şi Mândreşti, situat la 4 km nord şi este situată în centrul judeţului Galaţi; ocupă o suprafaţă de 5712 ha. Localitatea are ca vecini în partea de nord şi nord-vest comuna Corod, în partea de est comunele Smulţi şi Corni, în partea de sud comuna Cudalbi iar în partea de vest teritoriul comunei Matca. Localitatea Valea Mărului este racordată la sistemul urban de aşezări prin municipiul Tecuci, situat la 23 km vest, legătura fiind asigurată prin drumul judeţean 251. Comuna Valea Mărului se încadrează într-o zonă cu climat temperat - continental, cu primăveri lungi şi toamne scurte.
Deşi nu s-au făcut studii arheologice sistematice în zonă, un număr de piese arheologice identificate acidental există în custodia muzeelor din Tecuci şi Galaţi precum şi în colecţia arheologică a şcolii din Mândreşti. În perimetrul vetrei satului au fost identificate vestigii din perioada preistorică, dacică şi medievală, ceea ce indică locuirea neîntreruptă a acestei zone începând din timpuri îndepărtate. La 1.5 km de sat într-un loc numit La Cişmeaua Mare, a fost identificată ceramică de factură dacică şi romană, provenind de la o aşezare distrusă în urma terasării terenului. De asemenea, în partea de nord au fost descoperite vestigii aparţinând culturilor Noua, Dridu precum şi tumuli.
valeam
Cămin Cultural Valea Mărului
Localitatea Valea Mărului avea înainte numele de Puţeni, nume vechi legat de puţurile numeroase săpate pe valea Gerului, de localnici, pentru alimentarea cu apă. Prima sa atestare documentară datează din 4 martie 1533. Numele localităţii a fost schimbat în 1965 de către autorităţile locale, mai întâi în 23 August şi apoi, la propunerea unei tinere angajate a şcolii s-a ales numele unor tarlale agricole productive: Valea Mărului!
Sursa: Prezentare locala. În: Primaria Valea Marului [online]. [citat 29 octombrie 2009]. Disponibil în internet: http://primariavaleamarului.ro/?p=21

Primăria VALEA MĂRULUI

Date contact:

Adresa: loc. Valea Mărului, jud. Galaţi
Cod poştal: 807320
Telefon: 0236/863400, 863740
Fax: 0236/863400
E-mail: primar@valeamarului.ro
Site: http://primariavaleamarului.ro/

Biblioteca

Biblioteca Comunală Valea Mărului datează din anul 1965, mărturie fiind documentele de achiziţionare existente, factura din data de 05.10.1965. Biblioteca a funcţionat în diverse locuinţe ale cetăţenilor, plătin chirie: în casa cetăţeanului Chiriac Florea, în incinta Căminului Cultural, în conacul boieresc existent în comună, care găzduia şi alte instituţii( gradiniţa, C.A.P.-ul). Din 1994 biblioteca comunală a fost mutată în clădirea magazinului sătesc unde a funcţionat cu chirie până în 2001, când a fost mutată în casa cetăţeanului Grigore Dimitrie. În acelaşi an a fost mutată iar în spaţiul magazinului sătesc şi a funcţionat până în 2006, când în sfârşit i-a fost găsit un spaţiu adecvat în incinta Primăriei. Fondul de carte existent la data de 20 mai 2009 cuprinde un număr de 10538 de volume, achiziţii importante făcându-se în anul 2007.
Bibliotecarii care au deservit această bibliotecă au fost: Fuică Georgeta, înv. Toderiţa Gafton, prof. Vulpe Vasile, prof. Starcu Paula.
Valeam4.jpg Valeam1.jpg Valeam3.jpg Valeam2.jpg
Blogul bibliotecii: http://valea-marului.blogspot.ro/
batros
Batroş Panaintiţa
Bibliotecar:
MACOVEI Silvia

Studii:

Educaţie

Grădiniţe:
  • Grădiniţa cu Program Normal nr. 1, com.Valea Mărului;
  • Grădiniţa cu Program Normal nr. 2, com.Valea Mărului;
  • Grădiniţa cu Program Normal nr. 1, sat Mîndreşti, com.Valea Mărului.
Școli gimnaziale:
  • Şcoala Gimnazială Nr. 1, com. Valea-Mărului Tel: 0236/332.169

email: scoalavaleamarului@yahoo.com.

  • Şcoala Primară Nr. 1, sat Mândreşti, com. Valea-Mărului.

Note/Referinţe

  • Valea Mărului, comună : [referinţe din baza de date a Bibliotecii Judeţene "V.A. Urechia"] [citat 17 aprilie 2018]:
http://10.1.1.4/opac/authority/222606?pn=opac%2FBrowse#idx=12&q=Valea+M%C4%83rului%2C+comun%C4%83+%28fost%C4%83+Pu%C5%A3eni%29