Matca

Date monografice

matca.
Comuna Matca
matca.
Şcoala Generală Matca
matca.
Monument comuna Matca
Comuna Matca este situată în zona centrală a judeţului Galaţi. Este limitrofă municipiului Tecuci, cu care se învecinează la vest, la nord se învecinează cu comuna Munteni, la est cu comunele Corod şi Valea Mărului şi la sud cu comuna Drăgăneşti. Comuna Matca se află în câmpia Tecuciului, în zona central vestică a Ţinutului Covurluiului. Reţeaua hidrografică este slab reprezentată de pârâul Corozel, afluent al Bârladului. De cele mai multe ori acesta seacă în timpul verii. Comuna Matca are o suprafaţă totală de 8758 ha, din care 921 ha teren intravilan şi 7837 ha extravilan. Fără a exista date concrete despre efectivul populaţiei la începutul sec. XX, s-a apreciat că în 1898 populaţia comunei era de 2.260 locuitori, pentru a ajunge în anul 2000 la circa 11.825 locuitori.
Comuna Matca este compusă dintr-o singură localitate. Cuvântul Matca are două înţelesuri: matcă-regina albinelor şi matcă-albia apelor. Există mai multe variante despre întemeierea satului.
Una spune că pe vremea lui Ştefan cel Mare trăia pe aceste meleaguri un cioban pe nume Rarinca, care avea cei mai buni stupi din zonă. În jurul stânii s-au strâns, în timp, mai mulţi oameni, formându-se un cătun. Locuitorii satelor învecinate au numit localitatea "satul mocanului cu matcă". A doua variantă spune că numele vine de la matca pârâului Corozel care trece chiar prin mijlocul comunei.Cea de-a treia variantă spune că numele comunei se trage de la numele unui călugăr - Matcaş care s-a stabilit în aceste locuri. În jurul bisericii construite de el au început să se strângă oameni, formând un cătun. Nu există documente care să ateste formarea şi existenţa exactă a localităţii Matca. Cert este că a fost atestată documentar prima dată în "Descriptio Moldaviae" a lui Dimitrie Cantemir. Comuna Matca a făcut parte până în anul 1951 din judeţul Tecuci, iar din acest an până în 1968 a făcut parte din raionul Tecuci şi apoi pe rând din regiunile Putna, Bârlad şi Galaţi. Din 1968 până astăzi, face parte din judeţul Galaţi. Comuna a luat fiinţă ca unitate administrativă din 1864. Între anii 1875-1876, satul Matca a făcut parte din comuna Cernicari. Între 1931-1932, a făcut parte din comuna Corod.
Monumente istorice
La o distanţă de 3-4 km de comună, se găseşte Valul lui Traian, care mai poartă şi numele de Calea lui Traian şi Drumul lui Traian.
matca.
Roşii "marcă înregistrată"
Comuna Matca este o localitate renumită prin productia sa de legume, cultivate mai ales în solarii. Fondul funciar constituie principalul potential natural al comunei, în cadrul căruia fondul funciar agricol reprezintă circa 94%. Aflată la mai puţin de cinci kilomteri de municipiul Tecuci şi la circa o sută de Galaţi, comuna Matca este zona din judeţ cu cea mai mare suprafaţă cultivată cu legume în spaţii acoperite, respectiv 685 de hectare dintr-un total de 955 de hectare de teren. Matca a fost înscrisă şi pe „harta internaţională” a producătorilor. Şi asta pentru că roşiile de Matca, „marca înregistrată” a localnicilor, au ajuns deja şi prin pieţele de peste hotare (Republica Moldova, Rusia şi Polonia).
Sursa: Istoric. În: Comuna Matca : Legumicultura la ea acasă [online]. [citat 14 mai 2012]. Disponibil în internet: http://www.matca.eu/istoric/; Prezentare generala a localitatii. În: Primaria Comuna Matca [online]. [citat 26 octombrie 2009]. Disponibil în internet: http://www.primariamatca.ro/.

Primăria MATCA

matca.
Primăria Matca

Date contact:

Adresa: str. Centru, nr. 1140, loc. Matca, jud. Galaţi
Cod poştal: 807185
Telefon: 0236/860004, 860003
Fax: 0236/860003
E-mail: primariamatca@yahoo.com
Site: http://www.primariamatca.ro/

Biblioteca

Primele relatări despre Biblioteca comunei Matca le avem de la cetăţeanul Chicoş Haralambie, în vârstă de 82 de ani care mărturiseşte: "în anul 1945, când eram elev în clasa a IV-a la Liceul Comercial Tecuci, Nică Mărmureanu care era contabil în comuna Matca şi care deţinea într-un fel gestiunea acestei biblioteci, mi-a dat în primire cărţile pe care le avea în stoc, cam 120 bucăţi, ca să le trec pe un tabel şi să le gestionez, ţinând astfel evidenţa lor. Pe atunci, în timpul războiului, din 1940-1945, nu aveam un Cămin Cultural aşa că dânsul le ţinea la el acasă."
Între anii 1942-1943, s-a construit sediul Primăriei Matca, o sală din această clădire fiind destinată Căminului Cultural şi dotată cu un dulap pentru bibliotecă. Aici au fost depozitate cărţile, iar pe uşa bibliotecii s-a afişat un tabel cu titlurile cărţilor pentru cei interesaţi: "pe atunci, erau puţini oameni care citeau cărţi, îndeosebi elevi de la licee – 20 băieţi şi 10 fete. Pe parcurs, s-a mai înmulţit numărul cărţilor prin donaţii de la binevoitori: primar, învăţători şi preoţii satului" mărturiseşte H. Chicoş. Biblioteca a funcţionat întotdeauna într-o sală din cadrul Primăriei Matca , evidenţa fiind ţinută intre anii 1945-1947 de Chicoş Haralambie şi apoi preluată de funcţionari ai Primăriei şi de profesori. În 1990, în urma procesului de inventariere existau 8.200 de volume. În anul 2005, s-a construit în curtea Primăriei o sală de 36 m² în care s-a mutat biblioteca. De atunci, biblioteca funcţionează în acest spaţiu în condiţii optime, numărul volumelor fiind de 11.500.
Biblioteca este frecventată intens datorită numărului mare de locuitori. Cele 3 şcoli din comună fac ca elevii să fie principalii cititori care frecventează biblioteca. La sfârşitul anului 2008, existau 747 utilizatori activi, 297 utilizatori înscrişi.
Bibliotecari:
  • Prof. Mihăilă Octavian
  • Înv. Antofi.
Bibliotecar:
NASIE Ionica

Experienţă profesională:

  • Bibliotecar Biblioteca Comunală Matca (din 1990).

Educaţie

Grădiniţe:
  • Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1, com. Matca
  • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 2, com. Matca
  • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 3', com. Matca
Școli gimnaziale:
  • Şcoala Gimnazială Nr. 1, com. Matca

email: sc1matca@yahoo.com.

  • Şcoala Gimnazială Nr. 2, com. Matca
  • Şcoala Gimnazială ”Dimitrie Cantemir”, com. Matca Tel: 0236/346.204

email: scoala3matca@yahoo.com.

Note/Referinţe