Suhurlui

Date monografice

Comuna Suhurlui este amplasată în partea central - estică a judeţului Galaţi, la o distanţă de cca. 30 km faţă de graniţa estică, cu Ucraina, şi de cca 42 km faţă de municipiul Galaţi. Ea se învecinează la nord cu comuna Băleni, la est şi la sud cu comuna Rediu, iar la vest cu comunele Costache Negri şi Cudalbi. Comuna Suhurlui are în componenţă un singur sat, satul Suhurlui, care este şi reşedinţa comunei. Satul Suhurlui s-a dezvoltat de-a lungul pârâului Suhurlui, care îl străbate de la nord la sud şi îl împarte în două. Primele locuinţe au fost construite începând cu anul 1897, în capătul de nord al localităţii actuale, pe latura de est a pârâului. Ulterior s-au construit locuinte şi în partea de vest a pârâului Suhurlui şi satul s-a extins de-a lungul apei din zona de luncă spre zona de câmpie înaltă. În prezent satul Suhurlui se desfăşoară în lungul pârâului Suhurlui pe o lungime de cca 4 km şi o lăţime de cca. 1,2 km.
Localitatea Suhurlui a fost atestată documentar pentru prima oară în 1897, an din care datează primele documente de împroprietărire pe teritoriul localităţii a participanţilor la Războiul de Independenţă din 1877. Începând cu toamna anului 1897, după cum reiese din actele de împroprietărire ale primilor locuitori, ia fiinţă satul Suhurlui, cu aproximativ 137 ţărani clacaşi împroprietăriţi, veniţi din satele şi comunele vecine (Oasele - Rediu, Smulţi, Costache Negri, Băleni, Pechea). Un grup masiv de români ardeleni din Breţcu şi din Săcele, prigoniţi de trupele habsburgice şi împroprietăriţi datorită contribuţiei în vite, oi şi alte produse pentru armata aflată în război, s-a stabilit pe valea Suhurluiului, după ce iniţial se aşezaseră la Lupele. În primăvara anului 1898, în urma unor ploi abundente, pârâul Suhurlui iese din matcă şi produce o mare inundaţie pe toată întinderea văii. Ca urmare casele se mută spre deal, în partea de est a pârâului.
Legenda spune că regele Ferdinand, impresionat de "disciplina" amplasării construcţiilor a dispus ca aşezarea să-i poarte numele. Localitatea adoptă imediat numele de Ferdinand şi îl păstrează până în 1929 când se redenumeşte Suhurlui, la cererea guvernanţilor ţărănişti. În anul 1935, în perioada guvernării liberale, satul reia denumirea de Ferdinand, denumire rămasă până în anul 1944, când în Registrul Domeniului Public este denumit din nou Suhurlui, denumire păstrată până în prezent.
Până în anul 2008 satul Suhurlui a intrat în componenţa comunei Rediu. Prin Legea nr. 110/9 mai 2008 comuna Rediu s-a reorganizat şi satul Suhurlui a primit statut de comună; Comuna Suhurlui are în componenţă satul Suhurlui, iar reşedinţa comunei a fost stabilită în acest sat.
Obietive turistice
Casa rurală „Ioan Avram Dunăreanu”
suhurlui.
Casa rurală "Ioan Avram Dunăreanu"
Casa Rurală „Ioan Avram Dunăreanu" Suhurlui, a fost ridicată de Andone şi Maria Avram, o familie de ţărani gospodari veniţi din fosta comună Oasele (în prezent Rediu), în localitatea Suhurlu. Casa este compusă din două camere spaţioase, una de oaspeţi şi alta pentru şedere, separate de o tindă (sală) şi chiler, iar în faţă cu prispă şi cerdac. Din lipsă de mijloace materiale, imobilul a intrat într-un proces de degradare care s-a accentuat, astfel încât în perioada 1993-1994 a devenit nelocuibil. În aceste condiţii, judecătorul Ioan Avram Dunăreanu, fiul lui Andone şi al Mariei Avram, în intervalul 1994-1997, a demarat lucrările de reabilitare a imobilului, păstrând amplasamentul, stilul şi compartimentarea. În anul 2007, Ioan şi Elisabeta Avram Dunăreanu, donează casa părintească împreună cu o colecţie variată de bunuri etnografice, Muzeului de Istorie Galaţi.
Dunareanu1.jpg Dunareanu2.jpg Dunareanu3.jpg Dunareanu5.jpg Dunareanu6.jpg
Sursa: Istoricul localităţii. Comuna Suhurlui : Judeţul Galaţi [online]. [citat 30 mai 2012]. Disponibil în internet: http://www.primariasuhurlui.ro/pagina/istoricul-localitatii; Casa rurală Ioan Avram Dunăreanu. Comuna Suhurlui : Judeţul Galaţi [online]. [citat 31 mai 2012]. Disponibil în internet: http://www.primariasuhurlui.ro/foto/casa-rurala-ioan-avram-dunareanu.

Primăria SUHURLUI

suhurlui.
Primăria Suhurlui

Date contact:

Adresa: loc. Suhurlui, jud. Galaţi
Cod poştal: 807257
Telefon: 0236/335511
E-mail: primariasuhurlui@yahoo.com
Site: http://www.primariasuhurlui.ro/

Educaţie

Grădiniţe:
  • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, com. Suhurlui.
Școli gimnaziale:
  • Şcoala Gimnazială Nr. 1, com. Suhurlui Tel: 0236/8324.840

email: scoala_suhurlui@yahoo.com.

Note/Referinţe

  • Suhurlui, comună : [referinţe din baza de date a Bibliotecii Judeţene "V.A. Urechia"] [citat 17 aprilie 2018]:
http://10.1.1.4/opac/authority/227394?pn=opac%2FBrowse#idx=12&q=Suhurlui%2C+comun%C4%83