Corni

Date monografice

Comuna Corni cuprinde satele Corni, Măcişeni, Urleşti. Este situată în partea centrală a judeţului, în colinele Covurluiului, altitudinea din cuprinsul său variind între 95 m (pe Suhurlui) şi 230 m (în dealul Smulţi). Temperatura medie anuală a aerului este de 9,9° C, se află în bazinul hidrografic Siret, principalele ape fiind Suhurlui şi Suhurlui-Mileşti. Pe teritoriul său se află iazul omonim care a fost creat în 1980, situat la 1 km distanţă de localitatea omonimă, pe valea Suhurluiului, având o suprafaţă de 4 ha, numit şi Vlamnic. Populaţia comunei este de 2.495 locuitori (2002), iar suprafaţa acesteia este de 5408 ha.
  • Satul Corni este atestat la 8 mai 1637. Se pare că numele satului provine de la numele unui arbore „cornul”. Această explicaţie dată numelui localităţii nu trebuie neglijată pentru că la vest de satul Corni se află satul Măcişeni al cărui nume se pare că provine de la numele unui arbust, „măceşul”. În 1780, mai jos de satul Corni era satul Perişeni al cărui nume provine de la apelativul „păr”. Pârâul care trece prin acest sat se numeşte şi astăzi Perişeni.
  • Satul Măcişeni este atestat documentar la 8 martie 1513, iar toponimul provine de la arbustul „măceş”, numit şi „trandafir sălbatic”. În trecut, localitatea era cunoscută sub numele de „locul cu măceşi”.
  • Satul Urleşti este atestat documentar la 18 iunie 1764, numele satului provenind de la un anume „Urlea”. Unii istorici consideră că numele satului s-ar explica prin onomasticul „Orlea”, de influenţă slavă, care înseamnă „vultur”.
Sursa: Biblioteca comunală Corni (Iordana-Mirela Cristea, bibliotecar); Geacu, Sorin. Judeţul Galaţi : Dicţionar de geografie fizică. Bucureşti : Editura CD Press, 2007.

Primăria CORNI

Date contact:

Adresa: loc. Corni, jud. Galaţi
Cod poştal: 807075
Telefon: 0236/330820
Fax: 0236/330830
E-mail: primaria_corni@yahoo.com
Site: http://comunacorni.ro

Biblioteca

Biblioteca Comunală Corni este situată în centrul comunei, în incinta Căminului Cultural. A fost înfiinţată în anul 1959 cu un număr de 1200 de cărţi, având ca bibliotecar pe Patriche Grigore. Primele reviare şi reviste achiziţionate au fost: „Albina”, „Călăuza bibliotecarului”, „Îndrumătorul cultural”. Au urmat ca bibliotecari: Chiculiţă Mihai, Răileanu Mihai şi Cristea Tincuţa, care a funcţionat până în anul 1974, când bibliotecile comunale au fost desfiinţate. Din anul 1974 au funcţionat cu imdemnizaţie : Turturică Ecaterina, Maxim Tanţi, Gaiu Gheorghe, Miron Angela.
Bibliotecar:
CRISTEA Iordana Mirela (n. 25.06.1963, com. Corni, jud. Galaţi)
  • Studii: Liceul Economic Galaţi; Şcoala Postliceală de Biblioteconomie.
  • Experienţă profesională: contabil C.A.P. Corni (1982-1986); contabil Cooperativa de Consum Corni (1986-1992).
  • Experienţă profesională: Bibliotecar Biblioteca Comunală Corni (din 1992).

Educaţie

Grădiniţe:
  • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, com. Corni
  • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, sat Măcişeni, com. Corni
Școli gimnaziale:
  • Şcoala Gimnazială Nr. 1, sat Măcişeni, com. Corni , Tel: 0236/863.365

Note/Referinţe