Munteni

Date monografice

Comuna Munteni cuprinde 4 sate: Munteni, Frunzeasca, Ţigăneşti, Ungureni, fiind aşezată în partea de nord-vest a judeţului Galaţi. Comuna Munteni este situată în Câmpia Tecuciului, în apropierea Colinelor Tutovei. Este situată pe un teren de mică înălţime de-a lungul râului Bârlad. Se află în bazinul hidrografic Siret, principalele ape fiind Bârlad şi Blăneasa. Temperatura medie anuală a aerului este de 9,9°C. Solurile predominante sunt cernoziomurile şi solurile aluviale.
Comuna Munteni se întinde pe o suprafaţă de 14.100 ha, populaţia fiind 9.894 de locuitori (2002). Principala ocupaţie a locuitorilor comunei este agricultura.
Obiective turistice:
poarta conac conachi.
Poartă Conac Costache Conachi
conac interior
Interior conac
conac conachi.
Conacul Costache Conachi
  • Conacul poetului Costache Conachi loc. Ţigăneşti, com. Munteni
Conacul a aparţinut lui Costache Conachi, comis, ispravnic, logofăt şi vel vornic, dar, mai presus de toate aceste titluri nobiliare, precursorul poeziei moderne româneşti. Din căsătoria sa cu Smaranda Negri s-a născut Ecaterina, căsătorită în 1846 cu caimacamul Nicolae Vogoride. La căsătoria lor care a avut loc la conac a participat şi domnul Mihail Sturdza. Nicolae Vogoride a adus conacului de la Ţigăneşti mai multe modificări între care şi amenajarea unei săli a tronului datorită dorinţei sale de a ocupa tronul Moldovei. După câţiva ani cei doi au divorţat, iar proprietar a devenit Emanoil Vogoride, unul dintre fiii Ecaterinei şi ai lui Nicolae. Emanoil a vândut conacul şi moşia de la Ţigăneşti lui Tache Athanasiu, mare proprietar de terenuri şi prefect liberal al judeţului Tecuci. Prin testamentul încheiat la 27 decembrie 1897, Athanasiu a lăsat conacul şi moşia de la Ţigăneşti Academiei Române. Conform dorinţei testamentare, Academia Română a înfiinţat la Conacul de la Ţigăneşti "Şcoala de Agricultură" a Academiei. În anul 1912, Academia a construit două aripi laterale şi a modificat faţada în stil neoclasic. După instaurarea regimului comunist, proprietar a devenit Combinatul Siderurgic Galaţi, pentru ca după evenimentele din 1989, respectiv în anul 1999 Conacul să intre în proprietatea unei societăţi desprinse din Combinatul Siderurgic "Sidex" Galaţi.
  • Conacul Nestor Cincu loc. Frunzeasca, com. Munteni
conac cincu2
Conacul Nestor Cincu
conacul nestor cincu1.
Conacul Nestor Cincu în sec. XIX
conac cincu3r.
Plafonul clădirii Cincu
Clădirea a fost proiectată şi construită în ultimul deceniu al sec. al XIX-lea, de arhitectul C. Culluri. Edificiul se dezvoltă pe verticală, având parter şi etaj. Organizarea spaţiului interior aminteşte de saloanele încăpătoare ale caselor boiereşti, bine iluminate pe cale naturală, cu uşi masive între încăperi, ceea ce dezvăluie gustul pentru pitoresc al proprietarului. În interior întâlnim atât plafoane casetate, cât şi plafoane simple, stucaturi colorate şi picturi cu motive vegetale. Uşile, încoronate cu frontoane clasice, sunt pictate. În iunie 1910, Take Ionescu, om politic, jurist, diplomat şi şeful Partidului Conservator-Democrat avea să se deplaseze în oraşul moldav pentru a participa la banchetul dat de Nestor Cincu la vila Mouka de la Ţigăneşti, cu ocazia câştigării alegerilor. Ansamblul conacului Nestor Cincu se compune din parc, conac şi foişor. După naţionalizare ansamblul conacului, a fost transformat în sediul I.A.S. Tecuci, pentru ca după 1990 să intre în proprietatea unei firme cu domeniul de activitate în agricultură.
Familia Cincu are în spate două secole de istorie, iar donaţia sediului pentru Muzeul din Tecuci şi donaţia pentru spitalul din Tecuci au fost doar episoade ale acestei "convieţuiri". Averea familiei era însă cu mult mai mare: păduri, teren agricol şi alte imobile. Nestor Cincu avea în Tecuci ateliere mecanice, unde sub conducerea lui Octav Onicescu, viitorul matematician, funcţiona o uzină care producea şi îmbutelia hidrogenul necesar aerostatelor de observaţie pe malul Siretului.
Sursa: Geacu, Sorin. Judeţul Galaţi : Dicţionar de geografie fizică. Bucureşti : Editura CD Press, 2007; Conacul poetului Costache Conachi. În: Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Galaţi [online]. [citat 8 februarie 2010]. Disponibil în internet: http://www.galati.djc.ro/ObiectiveDetalii.aspx?ID=1719; Conacul Nestor Cincu. În: Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Galaţi [online]. [citat 8 februarie 2010]. Disponibil în internet: http://www.galati.djc.ro/ObiectiveDetalii.aspx?ID=1729

Primăria MUNTENI

munteni.
Primărie Munteni

Date contact:

Adresa: str. Mihai Eminescu, nr. 836 bis, loc. Munteni, jud. Galaţi
Cod poştal: 807200
Telefon: 0236/820126
Fax: 0236/832644
E-mail: primarie_munteni2002@yahoo.com


Biblioteca

Biblioteca Comunală Munteni îşi desfăşoară activitatea în sediul Căminului Cultural Munteni, în două încăperi, clădirea fiind poziţionată în nord-estul comunei. Biblioteca deţine un număr de 11.760 volume, având 590 de cititori activi.
În parteneriat cu şcoala gimnazială din comună şi nu numai, biblioteca desfăşoară o serie de activităţi menite să atragă interesul cititorilor în număr cât mai mare: „Un exemplu de prietenie: Creangă şi Eminescu”, „Istoria mărţisorului”, „Ziua Eroilor”, „Vine, vine Moş Crăciun”.
Bibliotecar:
ALIONTE Vasilica (n. 17.09.1956, com. Munteni, jud. Galaţi)

Educaţie

Grădiniţe:
  • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, sat Ungureni, com. Munteni
  • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, sat Ţigăneşti, com. Munteni
  • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, sat Frunzeasca, com. Munteni
Școli gimnaziale:
  • Şcoala Gimnazială Nr. 1, com. Munteni Tel: 0236/867.034

email: scoala_munteni@yahoo.com

  • Şcoala Gimnazială Nr. 1, sat Ungureni, com. Munteni

email: scoala.ungureni@yahoo.com

Note/Referinţe