Vînători

Date monografice

În anul 1879 a luat fiinţă satul Foltanul (actualul sat Vînători) care se arondează comunei Tuluceşti. Foltanul este un apelativ „ dat satului Vînători, după numele unor foltane mari de spini pline cu iepuri şi dropii, unde veneau vânătorii din oraşul Galaţi”. Cetăţenii împroprietăriţi aici sunt din Odaia Manolache, satul Costi, Barboşi, Galaţi, Tuluceşti, aici mutându-se şi populaţia din satul Fântânele.
Dintre atestările documentare trebuie menţionat că puţin mai la sud de Tuluceşti, spre punctul numit „La Jorică”, s-a descoperit un vas specific culturii geto-dacice, din a doua epocă a fierului aparţinând secolelor IV-III î.e.n, precum şi două amfore elenistice din aceeaşi perioadă, folosite ca urne de incineraţie. O altă menţiune este acea despre locul numit „Movilă”, care reprezintă mici ridicături în câmpie, care în decursul istoriei au îndeplinit două funcţii. Unele erau ridicate peste mormântul unui şef al populaţiei locale, cel mai adesea dintre păstorii seminomazi veniţi de pe Volga. Altele erau ridicate ca locuri de veghe şi supraveghere a terenului din jur. Când apărea duşmanul la hotare se aprindeau focuri în lanţ de la o movilă la alta. În dreptul satului Vânători exista movila Lunga aproape de cârciuma Păcuraru, iar în dreptul satului Costi, movila Turcului „La manete”. Movila Turcului era o moşie particulară de 400 ha, care până în 1858-1859 a aparţinut domnitorului Mihail Sturza. Domnul nu venea să locuiască la moşie, în zonă nefiind urme de locuire.
Primăria Vânători Şcoala "Sf. Nicolae" Vânători Muzeul satului Odaia Manolache Căminul Cultural Grădiniţa Odaia Manolache Biserica Vânători Şcoala "Sf. Nicolae" Vânători
Odaia lui Manolache avea în 1890 un număr de 45 de familii, şcoală şi biserică şi aparţinea de comuna Tuluceşti. Satul a fost înfiinţat de oierii din Transilvania şi, se pare poartă numele unui oarecare Mănălache.
Satul Costi, la început s-a numit Costea, după numele unui cioban din Ardeal, care s-a stabilit aici cu feciorii lui, venind apoi şi gospodarii din Slobozia Movilei pe de valea Sloboziei. A aparţinut de comuna Fileşti. În 1891 avea 89 de familii cu 365 suflete, biserică, şcoala. Moşia avea 950 ha.
În anul 1908, se înfiinţează comuna Vînători care cuprindea satele Vînători, Costea, Slobozia Movilei şi Odaia lui Manolache, pentru ca în 1935 să aibă 416 familii şi 2072 suflete.
Comuna Vânători este situată în S-E judeţului, în Câmpia Înaltă a Covurluiului, principala apă fiind Valea lui Manolache. Solurile predominante sunt cernoziumurile. Populaţia este de 4165 de locuitori.
Sursa: Tuluceşti. Primăria Comunei Tuluceşti. [Tuluceşti] : Carte pentru tinerii de azi şi de mâine : [Monografie]. Tuluceşti : Primăria comunei Tuluceşti, 1997; Biblioteca comunală Vânători (Cornelia Munteanu, bibliotecar); Galerie foto. În: Primăria Vînători : judeţul Galaţi [online]. [citat 23 octombrie 2009]. Disponibil în internet: http://www.primaria-vinatori.ro/galerie-foto.html.

Primăria Vînători

vinatori13
Primăria Vânători

Date contact:

Adresa: str. Eroilor, nr. 23, loc. Vînători, jud. Galaţi
Cod postal: 807325
Telefon: 0236/344004
Fax: 0236/344383
E-mail: primaria.vinatori@gk.ro
http://www.primaria-vinatori.ro/

Bibliotecă

Vinatori1.jpg Vinatori2.jpg Vinatori3.jpg Vinatori4.jpg
Biblioteca Comunală Vînători este situată în centrul comunei şi are ca vecini: la N S.C. Vix Top, la V Primăria Vînători, la E Micu Dan,iar la S Neagu Ion.
Biblioteca a fost înfiinţată în perioada 1963-1965. În anii 1965-1973 a funcţionat în casa cetăţeanului Micu Mircea, iar din 1973 până în prezent în incinta Căminului Cultural. Biblioteca are 2 săli cu aproximativ 60 m², în ultimii ani achiziţionându-se peste 1200 documente. Astfel biblioteca a ajuns să aibă la începutul anului 2009 un număr de 9603 documente, numărul utilizatorilor activi fiind de 305, iar frecvenţa totală a vizitelor în bibliotecă fiind de 3325. Având în vedere că 80% dintre utilizatori sunt elevi, ponderea documentelor achiziţionate revine celor destinate lecturilor şcolare.
Bibliotecari:
 • Naftan Elena (1965 – 1969)
 • Goga Ioana (1969 – 1975)
 • Bîrlea Dumitru (1975 – 1980)
 • Marcu Georgeta (1980 – 1990)
vinatorir.
Biblioteca Comunală Vînători.
Pagina de facebook a bibliotecii: http://www.facebook.com/pages/Biblioteca-comunala-Vanatori/111797592261241
Bibliotecar:
MUNTEANU Cornelia (n. 04.04.1963, com. Hamcearca, jud. Tulcea)

Studii:

 • Liceul Industrial Tulcea

Experienţă profesională:

 • Bibliotecar Biblioteca Comunală Vînători (din 1990).

Educaţie

Grădiniţe:
 • Grădiniţa cu Program Normal ”Sf. Nicolae”, com. Vânători;
 • 'Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, sat Costi, com. Vânătoriș
 • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, sat Odaia Manolache, com. Vânători.
Școli gimnaziale:
 • Şcoala Gimnazială ”Sfântul Nicolae”, com. Vânători Tel: 0766/226.389

email: scoalavanatori@artelecom.net.

 • Şcoala Gimnazială ”Maria Grecu”, sat Odaia Manolache, com. Vânători.

Note/Referinţe

 • Vînători, comună : [referinţe din baza de date a Bibliotecii Judeţene "V.A. Urechia"] [citat 17 aprilie 2018]:
http://10.1.1.4/opac/authority/219155?pn=opac%2FBrowse#idx=12&q=V%C3%A2n%C4%83tori%2C+comun%C4%83