Smulţi

Date monografice

Comuna Smulţi se află în judeţul Galaţi, făcând parte dintre localitaţile de mărime medie ale judeţului, având ca suprafaţă totală 5563 ha, 745 de gospodării şi 1640 de persoane; are în componenţă un singur sat. Se află în bazinul hidrografic Siret, principalele ape fiind Suhurlui-Mileşti şi Geru. Pe teritorul comunei se află iazul omonim. Solurile predominante sunt cernoziomurile cambice, precum şi coluvisolurile. Satul Smulţi este situat în regiunea geomorfologică numită Colinele Covurluiului, din partea de sud a podişului Moldovei, cele mai apropiate oraşe fiind Tecuci şi Bârlad. Satul s-a dezvoltat iniţial într-o regiune de păduri întinse-codri Bârladului care, ulterior, prin defrişare a fost înlocuită de terenuri agricole. Satul se extinde pe dealurile Smulţi (la est) şi Seaca (la vest). În sud este confluenţa pârâului Suhurlui-Mileşti cu valea Seaca, aceasta din urmă traversând satul pe 0,7 km.
Originea comunei datează din timpul lui Ştefan cel Mare; un act emis la Suceava la 15 iulie 1448, reprezintă cel mai vechi act de atestare documentară a comunei. În anul 1448 urca pe tronul Moldovei Petru al II-lea. Fraţii Cernat ajutându-l primesc drept răsplată pentru „slujba dreaptă şi credincioasă”, un ţinut în sudul Moldovei printre care şi uricul prin care „să întemeieze sat Zmulţi”. Probabil că cei care s-au stabilit aici au fost „mulţi şi zmulşi”, din locurile lor de baştină. Dar mai precis, omul care a condus această mulţime, s-a numit Zmultu. Şi probabil luând parte în tabara fraţilor Cernat, aceştia i-au dat posibilitatea să se aşeze cu oamenii lui, în apropierea satelor, în care îşi aveau aşezările gospodăreşti.
smulti.
Primăria Smulţi.
În 1902 erau aici 11 mori de vânt, cele mai multe din judeţ şi din sudul Moldovei, una dintre ele activând până în 1949 (demolata apoi între 1950-1953), fiind ultima moară de vânt în funcţiune din judeţul Galaţi.
Satul are o înfăţişare rurală în curs de dezvoltare ocupând o suprafaţă de peste 230 hectare. În centrul satului se găsesc instituţiile culturale, politico-administrative şi economice: primăria, şcoala, căminul cultural, dispensarul uman. Tot în centrul comunei, în amintirea celor căzuţi în războiul de independenţă din 1877, se află monumentul eroilor.
smulti.
Cele două monumente din faţa Primariei Smulţi
  • Primăria comunei este situată în centrul satului, pe stânga pârâului Milesti (Suhurlui); până în 1888, primăria era în aceeaşi clădire cu şcoala. În faţa localului primăriei se găsesc două monumente: primul este închinat eroilor din Războiul de Independenţă (1877-1878) şi Primul Război Mondial, construit în atelierele L. Franceschini din Bârlad, în anul 1923, iar cel de-al doilea, a fost ridicat în 1996 şi a fost închinat eroilor căzuţi în cel de-al Doilea Război Mondial. În prezent în clădirea primăriei îşi au sediul Primăria Comunei Smulţi, Consiliul Local, Camera Agricolă şi Asistenţa Socială.
smulti.
Căminul Cultural Smulţi.
  • Şcoala generală a fost construită, într-o primă fază în anul 1910, cu două săli de clasă, iar în 1915 a fost completată cu încă două săli de clasă. Până în anul 1948 se numea „şcoala primară de băieţi”.
  • Căminul Cultural a fost construit în anii 1969-1970 în partea centrală a comunei, alături de fosta şcoală generală. Este o clădire monumentală cu etaj, ce are o sală de spectacole cu o capacitate de 350 de locuri. La origini Căminul Cultural a fost fondat în anul 1911 de Ene I. Patriciu, sub numele de „Casa de Sfat şi Cetire” care din 1915 s-a numit „Casa de Sfat şi Cetire Principele Carol”. Ulterior, se va numi (între anii 1936-1948) „Căminul Cultural Ene I. Patriciu”. Până în anul 1948 Căminul Cultural şi-a avut sediul în localul de şcoală, ridicat în 1925, apoi în diferite sedii până când, se construieşte actualul sediu unde îşi mai au sediul: biblioteca comunală şi poşta.
Sursa: Jiglău, Ioan V. Monografia comunei Smulţi. Brăila : Editura Evrika, 1993.

Primăria SMULŢI

smulti.
Primăria Smulţi

Date contact:

Adresa: loc. Smulţi, jud. Galaţi
Cod poştal: 807280
Telefon: 0236/331955
Fax: 0236/331955
E-mail: primariasmulti@yahoo.com

Biblioteca

Biblioteca Comunală Smulţi a fost înfiinţată de Ene I. Patriciu în 1897, în urma „unui apel călduros, făcut către diverşi editori şi librari”. Biblioteca avea doar 97 de volume şi era vizitată mai mult iarna. În 1925, biblioteca avea deja 200 de volume, pentru ca apoi în anul 1935, să deţină 400 de volume şi revista „Albina”; în bibliotecă se afla un dulap de păstrare, mici piese de mobilier şi un început de muzeu, în care erau expuse acte şi cărţi vechi ce s-au putut păstra de la sătenii din comună.
Smulti3.jpg Smulti4.jpg Smulti8.jpg Smulti5.jpg Smulti7.jpg
Actualmente biblioteca îşi desfăşoară activitatea în două săli ale Căminului Cultural şi deserveşte un număr de 1640 de locuitori, cu un număr de 10000 volume, cu acces liber la raft, ziare, enciclopedii, reviste. În bibliotecă se află un spaţiu amenajat pentru multimedia cu două calculatoare, o imprimantă multifuncţională, dar şi spaţiu pentru lectură. Biblioteca funcţionează zilnic, fiind deservită de un cadru cu pregătire medie.
smulti.
Biblioteca Smulţi
Pentru a veni în sprijinul utilizatorilor săi Biblioteca Comunală Smulţi pune la dispoziţia acestora următoarele servicii: documente (carţi, periodice); consultarea documentelor în spaţiul pt lectură (enciclopedii, dicţionare, atlase etc.); manifestări culturale (expoziţii, activităţi cu elevii). Accesul la serviciile de bibliotecă se face pe baza buletinului sau cărţii de identitate (pentru adulti), iar pentru copii certificatul de naştere şi un act de identitate al girantului, părinte sau tutore legal.
În scopul atragerii unui număr cât mai mare de utilizatori, biblioteca în colaborare cu cadrele didactice din localitate, desfăşoară activităţi menite să atragă copii spre lectură.
Blogul bibliotecii: http://wwwbibliotecacomunalasmulti.blogspot.com
Bibliotecar
TOTOLICI Tincuţa

Educaţie

Grădiniţe:
  • Grădiniţa cu Program Normal nr. 1, com. Smulţi.
Școli gimnaziale:
  • Şcoala Gimnazială ”Ene Patriciu”, com. Smulţi Tel: 0236/869.256

email: scoalagimnazialasmulti@yahoo.com.

Note/Referinţe

  • Smulţi, comună : [referinţe din baza de date a Bibliotecii Judeţene "V.A. Urechia"] [citat 17 aprilie 2018]:
http://10.1.1.4/opac/authority/191974?pn=opac%2FBrowse#idx=12&q=Smul%C5%A3i%2C+comuna+Smul%C5%A3i