Rediu

Date monografice

Localitatea se situează la N-V de oraşul Galaţi, având ca vecini următoarele localităţi: la Est Cuca, la Nord Băleni, la Vest Costache Negri şi la Sud Pechea. Comuna Rediu are în componenţă 2 sate: Rediu şi Plevna. Suprafaţa comunei este de 6.127 ha, iar populaţia este de 3.909 locuitori (2002). Comuna este aşezată în bazinul hidrografic Siret, principalele ape fiind Suhurlui şi Lozova.
rediu.
Şcoala Gimnazială Rediu
Satul Rediu a luat fiinţă în timpul domniei lui Ştefan cel Mare, locuitorii din această zonă fiind răsplătiţi cu loturi de pământ pentru faptele de vitejie. Satul a aparţinut din punct de vedere administrativ de comuna Cuca, fiind considerat până în anii 1891 un cătun.
Comuna Rediu a fost denumită iniţial Fântâna Oaselor, apoi Oasele şi din 1964 Rediu. Toponimul „Fântâna Oaselor” menţionat la 11 mai 1507, provine de la existenţa unei necropole din secolul IV. Botanistul elveţian Charles Guébhard, care a vizitat satul între 1843-1847, notează că „din cauza marii cantităţi de oseminte aflate la o foarte mică adâncime”, satul a luat denumirea de Oasele. Nu se ştie exact de ce s-a renunţat la acest toponim, localnicii povestind că unul din motive ar fi fost aşezarea satului într-o zonă viticolă fertilă; aici, obţinându-se vinuri de bună calitate, „marca” Oasele nu ar fi fost tocmai potrivită pentru produsele obţinute. Toponimul Rediu care înseamnă „pădurice”, aminteşte de vestiţii Codri ai Covurluiului.
Satul Plevna, component al comunei Rediu, s-a înfiinţat în anul 1882 prin împropritărirea însurăţeilor. „Însurăţeii” erau tinerii lăsaţi la vatră din armată. Numele satului reaminteşte de cucerirea redutei turceşti de la Plevna de către armata română in timpul Războiului de Independenţă. Un alt sat component al comunei Rediu a fost Suhurlui, care prin referendumul din septembrie 2008 a devenit comună de sine stătătoare.
rediu.
Festivalul Bujorului
Anual în Pădurea Plevna, de lângă comuna Rediu se organizează "Festivalul Bujorului", un festival care promovează tradiţiile locale şi încurajează protejarea mediului. Acest festival este una din cele mai populare serbări câmpeneşti din judeţul Galaţi şi se datorează existenţei în imediata vecinătate a comunei, a unei arii protejate, dedicată bujorului românesc şi altor specii rare. Ocrotit de lege, bujorul este o floare de o frumuseţe deosebită ce înfloreşte la jumătatea lunii mai, prilejuind numeroase sărbători în judeţul Galaţi.
Sursa: Biblioteca comunală Rediu (Ioana Lupu, bibliotecar); Scoala de Arte si Meserii Rediu. În: Harta şcolară [online]. [citat 28 mai 2012]. Disponibil în internet: http://harta.bdne.edu.ro/harta/unitate.html?idUnitateInvatamant=11076764; Nistor, Bogdan. Dezlegare la distracţie în Pădurea Plevna. În: Adevărul [online], 08 mai 2010. [citat 28 mai 2012]. Disponibil în Internet: http://www.adevarul.ro/locale/galati/Dezlegare_la_distractie_in_Padurea_Plevna_0_257974292.html

Primăria REDIU

rediu.
Primaria Rediu

Date contact:

Adresa: loc. Rediu, jud. Galaţi
Cod poştal: 807255
Telefon: 0236/330049
Fax: 0236/330355
E-mail: primaria.rediu@yahoo.com

Biblioteca

Biblioteca Comunală Rediu este situată în centrul comunei Rediu, având ca vecini la est Dispensarul veterinar, iar la sud Farmacia.
Biblioteca a fost înfiinţată în anul 1957. De-a lungul timpului funcţionează în diverse sedii: în cadrul unei şcoli care între timp a fost demolată; în cadrul unei clădiri unde funcţiona alături de poştă.
În prezent ocupă spaţiul unei săli din cadrul Şcolii Generale Rediu. Spaţiul bibliotecii este de 35 m2 , deţinând un număr de 10.900 de volume, nefiind conenctată la reţea de internet şi telefonie fixă.
Bibliotecari: Ogarlici Nelu, Ionica Leana, Dajbog Anica, Vacarus Petrache, Gheorghiu Eugenia, Sava Corina.
Bibliotecar:
LUPU Ioana (n. 14.11.1962, com. Rediu, jud. Galati)

Studii:

  • Liceul Industrial „Gheorghe Asachi” Galaţi
  • Cursuri de biblioteconomie Buşteni (2001-2002)

Experienţă profesională:

  • Contabil C.A.P. Rediu
  • Bibliotecar Biblioteca Comunală Rediu (din 1998).

Educaţie

Grădiniţe:
  • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, com. Rediu.
Școli gimnaziale:
  • Şcoala Gimnazială Nr. 1, com. Rediu

email: scoala_rediu@yahoo.com.

Note/Referinţe

  • Rediu, comună : [referinţe din baza de date a Bibliotecii Judeţene "V.A. Urechia"] [citat 17 aprilie 2018]:
http://10.1.1.4/opac/authority/218992?pn=opac%2FBrowse#idx=12&q=Rediu%2C+comun%C4%83