Suceveni

Date monografice

Comuna Suceveni este situată în NE judeţului Galaţi, fiind alcătuită din satele Suceveni şi Rogojeni. Comuna Suceveni are ca vecini: la S - comuna Oancea, la N – comuna Cavadineşti, la V – comuna Băneasa, la E – râul Prut. Comuna Suceveni se află în bazinul hidrografic Prut principalele ape fiind Prut, Horincea şi Oarba. Aici se află şi lacul Pochina. Teritoriul comunei Suceveni, ca şi întreg teritoriul judeţului Galaţi aparţine sectorului de climă continentală. Regimul climatic se caracterizează prin veri foarte calde şi ierni relativ reci. Suprafaţa teritoriului său este de 7.040 ha, populaţia fiind 2.192 locuitori (2002).
În ceea ce priveşte istoricul comunei, se povesteşte că prin anul 1770, pe valea Oarbei s-au stabilit nişte oieri din Transilvania, care au întemeiat satul Chirileşti,care se va numi Oarba (sat component al comunei Rogojeni). Creşterea numerică a locuitorilor şi activitatea rodnică pe care au desfăşurat-o au dus la transformarea satului Chirileşti-Oarba în comuna cu numele Tudor Vladimirescu (în 1925). În 1968, prin reorganizarea administrativ-teritorială, comuna Suceveni este constituită din localităţile Tudor Vladimirescu (azi Suceveni) şi Rogojeni. Pe teritoriul comunei se află rezervaţiile naturale Pădurea Pogăneşti şi Lacul Pochina.

Rogojeni11.jpg Rogojeni16.jpg Rojojeni13.jpg Rogojeni14.jpg Rogojeni15.jpg

Rogojeni este o localitate de frontieră, situată la graniţa cu Republica Moldova. Satul este aşezat între râul Prut şi pârâul Horincea. Din punct de vedere administrativ, satul este, începând cu anul 1968, parte a comunei Suceveni. Este atestat documentar în 1502. Satul este localitatea de origine a scriitorului poporanist Spiridon Popescu, autor a mai multor lucrări de proză scurtă, printre care "Rătăcirea de la Stoborăni", care descrie modul în care s-a desfăşurat revolta ţărănească de la 1907 în satul Rogojeni.
Populaţia satului număra, conform recensământului din 2002, 756 de persoane, în creştere faţă de datele din 1992, când se recenzau 655 de persoane. Majoritatea populaţiei este constituită din persoane vârstnice, mulţi dintre tineri emigrând în străinătate. Domeniul de activitate preponderent este agricultura.

Personalităţi

Sursa: Biblioteca comunală Suceveni (Carmen Mihaela Savu, bibliotecar); Poze locale. În: Rogojeni Sat [online]. [citat 30 mai 2012]. Disponibil în internet: http://www.facebook.com/rogojeni.sat; Lacul Pochina Rogojeni. În: Hello Romania.eu [online]. [citat 30 mai 2012]. Disponibil în internet: http://www.helloromania.eu/lacul-pochina.

Primăria SUCEVENI

Date contact:

Adresa: loc. Suceveni, jud. Galaţi
Cod poştal: 807285
Telefon: 0236/348265
Fax: 0236/348260
E-mail: primaria_suceveni@yahoo.co.uk

Biblioteca

Biblioteca Comunală Suceveni a fost constituită în anul 1970, fiind amplasată în centrul satului, lângă Căminul Cultural. Renovată şi modernizată îm anul 2008, Biblioteca Comunală Suceveni oferă servicii multiple. Biblioteca este dotată cu o sală Internet cu un număr de 5 calculatoare, o sală care cuprinde bibliografie şcolară şi universală şi o sală cu cărţi din domeniile geografie, istorie, medicină, biologie, artă şi sport. Din anul 1983 şi până în prezent, fondul de carte a crescut de la un număr 6.057 documente la 9.555. În colaborare cu Căminul Cultural şi şcoala, Biblioteca Comunală a organizat în cadrul diverselor activităţi culturale, prezentări de carte, momente literare şi istorice.
rogojeni.
Bibliotecari:
  • Covrig Neculina
  • Mitrofan Elena
  • Covrig Nicoleta
  • Lefter Mariana
Bibliotecar:
BAŞA Cezarina

Studii:

Experienţă profesională:

Educaţie

Grădiniţe:
  • Grădiniţa cu Program Normal nr. 1, com. Suceveni;
  • Grădiniţa cu Program Normal nr. 1, sat Rogojeni, com. Suceveni.
Școli gimnaziale:
  • Școala Gimnazială ”Vasile Burlui”, com. Suceveni Tel: 0236/348.442

email: scoalasuceveni@yahoo.com

Note/Referinţe

  • Suceveni, comună : [referinţe din baza de date a Bibliotecii Judeţene "V.A. Urechia"] [citat 17 aprilie 2018]:
http://10.1.1.4/opac/authority/218980?pn=opac%2FBrowse#idx=12&q=Suceveni%2C+comun%C4%83