Cuza Vodă

Date monografice

sc cuza voda.
Şcoala "Elena Doamna" Cuza Vodă
dispensar cuza voda.
Dispensarul uman Cuza Vodă
Comuna Cuza Vodă a fost înfiinătă acum aproximativ 125 de ani pe moşia satului, prin împroprietărirea tinerilor căsătoriţi, care nu beneficiau de pământ pentru construirea unei gospodării. Această împroprietărire s-a realizat ca urmare a continuării punerii în aplicare a unor prevederi legale începute încă din anul 1864, din timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza.
Actul de înfiinţare al comunei Cuza Vodă datează din 20 februarie 1885. Localitatea nou formată a fost numită Cuza Vodă şi odată cu înfiinţarea sa a primit şi statutul de comună. Între anii 1905-1930 a intrat în componenţa comunei Slobozia Conachi, după care şi-a redobândit statutul de comună în intervalul 1931-1950. După 1950 localitatea a intrat iar în componenţa comunei Slobozia Conache, având statutul de sat.
În data de 23 martie 2005 localitatea Cuza Vodă şi-a schimbat statutul devenind din nou comună. În Monitorul Oficial din martie 2005 a apărut şi legea care confirmă înfiinţarea comunei, prin reorganizarea comunei Slobozia Conachi.
Comuna Cuza Vodă se află situată în sudul judeţului Galaţi, în Câmpia Covurluiului şi se învecinează la Nord cu comuna Pechea, la Sud cu comuna Slobozia Conachi, la Vest cu comuna Tudor Vladimirescu. Comuna Cuza Vodă se întinde pe o suprafaţă de 2556 ha, având o populaţie de 3300 locuitori.
Sursa: Biblioteca comunală Cuza Vodă (Mărioara Ciocan, bibliotecar); Galerie foto. În: Primăria Cuza Vodă [online]. [citat 8 mai 2012]. Disponibil în internet: http://www.cuzavoda-galati.ro//foto

Primăria CUZA VODĂ

primaria cuza voda.
Primăria comunei Cuza Vodă

Date contact:

Adresa: loc. Cuza Vodă, jud. Galaţi
Cod poştal: 807271
Telefon: 0262/244199
Fax: 0262/244198
E-mail: primariacuzavoda@yahoo.com
Site: http://www.cuzavoda-galati.ro/

Biblioteca

În anul 2006, în cadrul Căminului Cultural s-a deschis biblioteca comunală Cuza Vodă. Pentru bibliotecă au fost renovate două încăperi, una pentru depozitarea cărţilor, iar cealaltă pentru sala de lectură. Biblioteca a fost dotată cu rafturi noi şi fond de carte nou. În cursul anului 2007 fondul de carte al bibliotecii era de 4500 volume. Având fond de carte şi mobilier nou, biblioteca este vizitată atăt de adulţi căt şi de copii, aceştia fiind în număr mare, datorită poziţiei în care este situată, mai exact lângă şcoală.
Bibliotecar:
CIOCAN Mărioara (n. 18.10.1962, com. Pechea)
  • Studii: Liceul Agricol Tecuci, profil agronomie.
  • Experienţă profesională: contabil fermă C.A.P. Cuza Vodă (1982-1990); Bibliotecar Biblioteca Comunală Cuza Vodă (din 2006).

Educaţie

Grădiniţe:

  • Grădiniţa cu Program Normal ”Prichindel”', com. Cuza Vodă

Școli gimnaziale:

  • Şcoala Gimnazială ”Elena Doamna”', com. Cuza-Vodă, Tel: 0236/331.838, email:elenadoamna2006@yahoo.com

Note/Referinţe