Gohor

Date monografice

Comuna Gohor cuprinde 5 sate: Gohor, Gara Berheci, Ireasca, Nărteşti, Poşta şi este situată în N-V judeţului, la hotarul cu judeţul Vrancea. Suprafaţa teritoriului său este de 5197 ha, iar populaţia este de 3916 locuitori. Temperatura medie anuală a aerului este de 9,9°C. Se află în bazinul hidrografic Siret, principalele ape fiind Bârlad, Berheci şi Zeletin. Solurile predominante sunt cernoziomurile, solurile aluviale şi erodisolurile.
 • Şcoala Gimnazială Gohor

 • Biserica "Sf. Trei Ierarhi" Gohor

 • Monumentul eroilor din faţa Căminilui Cultural Gohor

 • Şcoala Gimnazială Gohor

 • Satul Gohor este atestat documentar la 3 octombrie 1740, când printr-un hrisov emis de Petru Rareş se întăreşte lui Nicoară Totole „un sat pe Berheciu, anume unde au fost Totole”. În anul 1839 exista o moşie Totoleşti în partea de nord a satului Nărteşti. Toponimul Gohor s-ar putea să provină dintr-un onomastic neatestat încă documentar. La originea lui ar fi substantivul „spaimă”, „fantomă”, „ameninţare”. T. Ciuntu a susţinut că întemeietorul satului ar fi fost un Gohol, care nu este atestat documentar.

  Gara Berheci s-a constituit probabil după 13 septembrie 1872, când se pune în funcţiune calea ferată Galaţi-Barboşi-Tecuci-Bârlad, în jurul staţiei de cale ferată. Pe actuala vatră a satului sau pe alta din vecinătate, exista la 6 decembrie 1736 o aşezare denumită Berheci, care s-a risipit apoi.

  Ireasca este un sat atestat la 20 februarie 1760, ca moşie în ţinutul Tecuci. La 1 ianuarie 1804, când satul era probabil constituit, este numit Iriasca.

  Nărteşti este un sat atestat în iulie 1772. Antroponimul Nartul, alcătuit probabil la începutul secolului XVIII, îl desemnase slujbaşul care încasa impozitul pe produse, vite, în timpul domniei lui Mihai Racoviţă.

  Poşta este un sat înfiinţat înainte de anul 1830, în jurul „poştei”, care desemna: „locul în care se puteau odihni călătorii şi se schimbau caii poştalionului cu care se deplasau”.

  Sursa: Biblioteca comunală Gohor (Lenuţa Dodan, bibliotecar); Fotografii si imagini Comuna Gohor. În: Primaria Gohor [online]. [citat 9 mai 2012]. Disponibil în internet: http://primaria-gohor.ro/page4.html

  Primăria GOHOR

  primarie gohor.
  Primăria Gohor

  Date contact:

  Adresa: loc. Gohor, jud. Galaţi
  Cod poştal: 807155
  Telefon: 0236/865500
  Fax: 0236/865500
  E-mail: primariagohorgl@yahoo.com
  Site: http://primaria-gohor.ro

  Biblioteca

  În comuna Gohor, activitatea de bibliotecă a început încă din anul 1902, în cadrul Bibliotecii Şcolare care deţinea 60 de volume, cărţi trimise de Casa Şcoalelor din Ministerul Învăţământului. După anul 1925, activitatea de bibliotecă depindea de Fundaţia Culturală „Principele Carol”, fiind desfăşurată de cadrele didactice din comună. În anul 1938, s-au înfiinţat Căminele Culturale Gohor şi Ireasca pe lângă care funcţiona şi biblioteca. În perioada 1948-1959, Căminul Cultural şi Biblioteca erau conduse de cadre didactice voluntare. Biblioteca Comunală Gohor a funcţionat în mai multe case particulare. În perioada 1950-1960, are loc o pătrundere masivă de literatură marxist-leninistă rusă şi sovietică.
  Gohor1.jpg Gohor2.jpg Gohor3.jpg Gohor4.jpg
  Primul bibliotecar comunal a fost Sârghie Maria, care a deţinut această funcţie până în anul 1973, an după care postul de bibliotecar este desfiinţat, iar activitatea de bibliotecă a fost continuată de cadre didactice cu indemnizaţie. Între 1973-1990, achiziţia de carte se face sporadic, iar numărul cititorilor scade. Începând cu anul 1990, se reînfiinţează postul de bibliotecar, se revizuieşte fondul de carte, se completează colecţiile bibliotecii prin achiziţii din domenii diferite.
  biblioteca gohor.
  Biblioteca Gohor
  În prezent, Biblioteca Comunală Gohor dispune de un fond de carte de 10.854 volume, având înscrişi un număr de 420 utilizatori.
  Blogul bibliotecii: http://bcgohor.blogspot.com
  Bibliotecar:
  DODAN Lenuţa

  Educaţie

  Grădiniţe:
  • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, com. Gohor
  • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, sat Ireasca, com. Gohor
  • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, sat Berheci, com. Gohor
  • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, sat Narţeşti, com. Gohor
  Școli gimnaziale:
  • Şcoala Gimnazială Nr. 1, com. Gohor

  email: scoalagohor@yahoo.com

  • Şcoala Gimnazială Nr. 1, sat Berheci, com. Gohor Tel: 0236/866.922

  Note/Referinţe