Ghidigeni

Date monografice

Comuna Ghidigeni se află aşezată pe malul stâng al râului Bârlad, în partea de nord a judeţului Galaţi. Interiorul comunei este traversat de drumul sătesc 240 pe direcţia N- S, drum modernizat ce străbate comuna noastră. În componenţa comunei intră următoarele sate: Ghidigeni (care este şi reşedinţa comunei), Gefu Vechi, Gefu, Tăplău, Gara Ghidigeni, Gârbovăţ, Slobozia Corni şi Tălpigi.
În ceea de priveşte întemeierea satului există o legendă care povesteşte despre existenţa unui haiduc pe nume Ghidic, haiduc vrednic şi luptător ce lua de la bogaţi şi dădea săracilor. Avea în ceata lui şi câţiva tineri la fel de curajoşi şi voinici ca şi el. Pentru a-şi organiza atacurile ei se adunau la stâna lui Gefeanu, loc unde se odihneau şi se rugau la capacul cu icoană. Acest stejar este şi astăzi rămas, păstrând în scorbura sa urmele încrustrării icoanei. De la numele acestor viteji s-a preluat numele satelor componenete ale comunei. Fiecare sat component îşi are propria atestare documentară, deoarece nu au existat împreună dintotdeauna. Cea mai veche atestare documentară este cea a satului Tălpigi de la 12 aprilie 1628. Înainte de aceasta s-a numit Mohila şi era stăpânit de Maruca, fata lui Talpig.
Comuna Ghidigeni face parte din rândul comunelor cu activităţi agricole şi industriale. Aici a existat o Fabrică de Spirt, fosta velniţă de rachiu a familiei Chrissoveloni. Deci, nu se mai pot păstra spusele din anii 1876: “că la Ghidigeni se fabrică cele mai bune băuturi spirtoase din ţară." In comună dăinuie şi astăzi Palatul familiei Chrissoveloni şi cavoul în care au fost îngropaţi membri acestei renumite familii greceşti.
Obiective turistice
Cavoul familiei Crissoveloni
cavou crissoveloni.
Cavoul Crissoveloni
Originari din Chios şi atestaţi documentar de prin secolul XV sau XVI, cei din familia Crissoveloni făceau parte din aristocraţia insulei, ocupând demnităţi diverse, (arhonte, de exemplu), afacerile bancare fiind una din activităţile preponderente. În pădurea proprietate personală, din imediata vecinătate a conacului, pe malul drept al râului Bârlad, se află cavoul familiei, construcţie monumentală , din marmura albă, ce aminteşte de grandoarea templelor atheniene. Cavoul construit în stil ionic, prezintă la intrare patru coloane. Coloana ionica este mai înaltă şi mai zveltă, trăsătura distinctivă cea mai importantă constituind-o volutele capitelului ce amintesc de sulurile de papirus.
Sursa: Biblioteca comunală Ghidigeni ( Mihaela Gudană, bibliotecar); Cavoul familiei Crissoveloni. În: Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Galaţi [online]. [citat 3 februarie 2010]. Disponibil în internet: http://www.galati.djc.ro/ObiectiveDetalii.aspx?ID=1479

Primăria GHIDIGENI

primarie ghidigeni.
Primăria Ghidigeni.

Date contact:

Adresa: loc. Ghidigeni, jud. Galaţi
Cod poştal: 807145
Telefon: 0236/868202
Fax: 0236/868391
E-mail: primaria_ghidigeni@yahoo.com
Site: http://www.primariaghidigeni.ro


Biblioteca

Biblioteca comunală Ghidigeni s-a înfiinţat în anul 1939 odată cu Căminul Cultural ce purta numele Jean şi Sybill Chrissoveloni. Se numeau astfel după numele celor ce le-au înfiinţat, boierul Chrissoveloni şi soţia sa, ce au locuit la palatul familiei până în anul 1948 când s-a instalat comunismul în ţară şi a început procesul de naţionalizare. Familia Chrissoveloni a plecat atunci în Grecia.
Biblioteca apare înscrisă în documente oficiale încă din 1939 cu un fond de carte de 251 volume dar fără activitate de împrumut. Mai târziu, în 1947 şi-a început activitatea temeinic numindu-se Biblioteca Sătească. A funcţionat în corpul Şcolii primare de la acea vreme (actualmente Grădiniţa de copii). De-a lungul timpului şi-a mutat sediul de două ori şi şi-a mărit fondul de carte prin donaţii de la intelectualii satului, de la învăţătorul şi notarul satului dar şi de la preotul ce a slujit biserica din Ghidigeni.
Prima bibliotecară s-a numit Maricica Ichim şi locuia într-un sat vecin cu comuna noastră. Biblioteca a luat amploare prin activitatea sa datorită acestei femei care, deşi nu avea pregătire de specialitate a început să desfăşoare o bună activitate de împrumut.
În anul 1958 biblioteca îşi schimbă locul. Ea a funcţionat într-o parte a Căminului Cultural ce fusese locuinţa administratorului Vasalopol, om de bază de la moşia Chrissoveloni. Această cameră ce se numea bibliotecă era mai spaţioasă şi a fost dotată cu rafturi noi, dulapuri, mese şi scaune pentru o mai bună funcţionare. Dar cu toate acestea în anul 1966 biblioteca îşi mută din nou locul, tot în Căminul Cultural, dar de această dată într-o sală mai mare, luminoasă, spaţioasă, cu săli pentru adulţi şi pentru copii. A funcţionat în acest local până în anul 2003 când a fost demolat Căminul Cultural pentru a se construi noul sediu de Primărie. Atunci s-a mutat provizoriu în două camere ale vechii primării.
ghidigeni1.
Biblioteca Comunală Ghidigeni.
Bibliotecari:
 • Mândru Sivia
 • Mândru Corina
Din 2007 Biblioteca Comunală Ghidigeni s-a mutat într-un spaţiu nou, modern, neinformatizat. A fost dotată cu mobilier nou, rafturi metalice, scaune şi mochetă. Din primăvara acestui an biblioteca deţine şi un calculator care a făcut ca activitatea de informare să fie mai completă.
Programul de lucru al bibliotecii este de luni până vineri, de la ora 8 la ora 16,30 iar sâmbăta şi duminica este închis.
ghidigeni2.
Bibliotecar:
GUDANĂ Mihaela (n. 01.05.1969, Tecuci, jud. Galaţi)

Studii:

 • Liceul Industrial nr. 2 Tecuci (1983-1987)
 • Universitatea "Dunărea de Jos", Facultatea de Litere (2005-2009)

Experienţă profesională:

 • Telefonistă (1990-1993)
 • Bibliotecar Biblioteca Comunală Ghidigeni (din 1993).

Educaţie

Grădiniţe:
 • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, com. Fârţăneşti
 • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 2, com. Fârţăneşti
 • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, sat Viile, com. Fârţăneşti
Școli gimnaziale:
 • Şcoala Gimnazială Nr. 1, com. Ghidigeni

email: scoala_ghidigeni@yahoo.com.

 • Şcoala Primară Nr. 1, sat Grefu Nou, com. Ghidigeni Tel: 0236/825.568
 • Şcoala Gimnazială ”Ion Creangă”, sat Tălpigi, com. Ghidigeni Tel: 0236/827.143

email: scoalatalpigi@yahoo.com

Note/Referinţe