Cavadineşti

Date monografice

Suprafaţa comunei Cavadineşti se încadrează geografic în Podisul Moldovenesc, cu orientare sud-estică. Teritoriul comunei are un relief variat, predominant cu dealuri. Climatul comunei este caracterizat prin veri secetoase şi ierni geroase. Temperatura medie anuală este de 9,6 grade C. Regimul ploilor este neuniform, cele mai mari cantităţi căzând în perioada martie-aprilie iar cele mai mici cantităţi căzând iarna în luna decembrie. Vânturile cele mai frecvente sunt cele din nord-vest, direcţiile lor fiind determinate de circulaţia generală a maselor de aer şi influenţate de orientarea formelor de relief. Reţeaua hidrografica este reprezentată în principal de cursurile de apa râul Prut, pârâul Horincea, pârâul Liscov şi pârâul Elanu.
cavadinesti3.
Cavadineşti
Satele care intră în componenţa comunei sunt:
  • Vădeni cu 637 locuitori
  • Comăneşti cu 285 locuitori
  • Găneşti cu 1044 locuitori
  • Cavadineşti cu 1621 locuitori
Satul Cavadineşti este amintit în documente la 19 septembrie 1436, când se precizează că este pe pârâul Horincea, fiind în stăpnânirea lui Dan Mesehna. Fusese constituit în a doua jumătate a secolului al XIV-lea. Într-un recensământ făcut in vara lui 1572 Cavadineşti aparţinea ţinutului Covurluiului, ocolului Horincea, creat la reforma administrativă a domnitorului Constantin Mavrocordat. Tot de acest ocol depindea şi în 1803 când moşia era în stăpânirea răzeşilor. Toponimul Cavadineşti se pare că face referire la un anume „căpitan Cavadin” din epoca lui Ştefan cel Mare. În 1815, s-a măsurat moşia satului şi nu s-a putut afla lungimea ei pentru că erau numai „spini şi tufă deasă”. Prin Legea comunală din 2 aprilie 1864 se înfiinţează comuna Cavadineşti cu satele Cavadineşti, Grăpeni şi Rugineni.
cavadinesti1.
Comăneşti este un sat atestat documentar la 27 martie 1546. În 1772, este atestat cu moşie răzeşească în ţinutul Covurluiului. Parte din moşia satului a fost dăruită mănăstirii Mavromol din Galaţi. Din 1838, are în componenţă cătunul Prodăneşti pe care îl păstrează până înh 1859 când este declarat sat. Comăneşti este transformat în comună în 1908, comună ce va fi desfiinţată în 1864, satul devenind parte componentă a comunei Cavadineşti.
Satul Găneşti este atestat la 12 iunie 1613, cu moşie răzeşească. În 1864, Ganeşti era comună în judeţul Covurlui, pentru ca în 1875 sa aibă în componenţă 8 sate. Comuna Găneşti este desfiinţată în 1868. Numele satului vine de la un Ganea.
Vădeni este atestat documentar la 20 aprilie 1515 cu numele de Vadul Cârstei. Acest toponim se mai păstra în 1560 când exista şi satul Vădeni şi însemna „locul dintr-un râu pe unde se poate trece cu piciorul sau căruţa”.
Obiective turistice
Balta Maţa.
Balta Maţa.
cavadinesti2.
Pe teritoriul comunei Cavadineşti se află Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului care reprezintă poarta de intrare în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. Rezervaţia naturală este situată în cuprinsul complexului agro-piscicol Maţa - Rădeanu, de pe teritoriul comunei Cavadineşti, sat Vădeni, reprezentând de fapt o suprafaţă inclusă în Balta Maţa, din extremitatea nord-estică a judeţul Galaţi. Lunca Prutului oferă cca. 230 de specii de păsări, multe din speciile existente fiind conservate prin convenţiile internaţionale. Balta Maţa Rădeanu este o amenajare picicolă, fiind împărţită în alte 4 bălţi mari, un canal de evacuare şi trei iazuri mai mici.
Sursa: Prezentarea comunităţii : Cavadineşti. În: eComunitate [online]. [citat 23 octombrie 2009]. Disponibil în internet: http://www.ecomunitate.ro/Prezentarea_comunitatii(5872).html; Turism : Cavadineşti. În: eComunitate [online]. [citat 23 octombrie 2009]. Disponibil în internet: http://www.ecomunitate.ro/Turism(5876).html

Primăria CAVADINEŞTI

Date contact:

Adresa: loc. Cavadineşti, jud.Galaţi
Cod poştal: 807065
Telefon: 0236/347509
Fax: 0236/347515
E-mail: primaria-cavadinesti@hotmail.com
http://www.ecomunitate.ro/Prezentarea_comunitatii(5872).html

Primar

BOURCEANU Dănuţa

Viceprimar

Secretar

HRISTEA Atena

Contabil

SPANACHI Ioana

Biblioteca

Bibliotecar:
FLOREA AUREL