Drăgăneşti

Date monografice

drăgăneşti3.
Şcoala Drăgăneşti
Comuna Drăganeşti este situată în partea de nord a Judeţului Galaţi, în imediata vecinătate a municipiului Tecuci, având un pronunţat caracter suburban. Comuna se învecinează la sud cu comuna Barcea şi terenurile acesteia, la nord cu municipiul Tecuci şi comuna Matca, la est cu comuna Matca şi Cudalbi şi terenurile aferente acestora; la vest cu terenurile comunelor Movileni şi Cosmeşti. Comuna este străbătută de calea ferată Tecuci- Galaţi şi şoseaua naţională Tecuci-Galaţi. Pe teritoriul comunei curge de la nord la est, râul Bârlad. Este situată în partea de vest a judeţului, în câmpia Tecuciului, altitudinea în cuprinsul teritoriului său variind între 27 m şi 93 m .
Temperatura medie anuală a aerului este de 9,9 ° C. Se află în bazinul hidrografic Siret, principalele ape fiind Bârladul şi Corozelul. Suprafaţa este de 6620 ha., populaţia fiind de 5948 locuitori (2002). În partea de nord-vest a satului Drăgăneşti, locuiesc mai multe familii de rromi, care sunt integrate în colectivitatea română, în ceea ce priveşte activitatea economică, comportament şi limbă.
Satul Drăgăneşti este atestat la 16 martie 1577 într-o hotarnică a satului vecin Cămileşti, care, mai târziu, s-a contopit cu Drăgăneşti. Toponimul Cămileşti provine de la onomasticul Cămilă, o poreclă, cu semnificaţia de „om înalt, mătăhălos”. Unii istorici atestă existenţa unui Tador Cămilă, boier în Sfatul domnesc. Toponimul Drăgăneşti este şi el tot de origine onomastică – Drăgan. Drag era fiul lui Sas, voievod în Ţara Maramureşului.
Malu Alb este un sat atestat la 28 septembrie 1632 ca „loc” într-o hotarnică a târgului Tecuci. Toponimul s-a datorat aspectului „alburiu” al unui mal. Când s-a format satul, spre sfârşitul secolului XVIII, s-a numit Slobozia Drăgăneşti. Acest toponim s-a folosit pâna în anul 1803. În 1845 satul era numit Răstoaca, „gârlă puţin adâncă prin abaterea apei cu scopul de a se putea prinde peşte în albia secată”. Toponimul Malul Alb, ca nume al satului se foloseşte din anul 1929.
În ambele sate peste 60% dintre gospodari cultivă legume în solarii şi câmp. Deasemenea, pe lângă legume se cultivă şi porumb, grâu, floarea-soarelui, rapiţă, pepeni, vie, pomi fructiferi.
Sursa: Biblioteca comunală Drăgăneşti (Jenica Casiean, bibliotecar); Geacu, Sorin. Judeţul Galaţi : Dicţionar de geografie fizică. Bucureşti : Editura CD Press, 2007;
Sursa fotografii: Școala Drăgănești. În: Tecuci : Targ al Moldovei [online]. [citat 9 mai 2012]. Disponibil în Internet: http://www.tecuci.eu/presa-locala-nationala/stirile-saptamanii/comunitatea-locala-din-draganesti-sustine-scoala.html

Primăria Drăgăneşti

primaria draganesti.
Primăria Drăgăneşti

Date contact:

Adresa: loc. Drăgăneşti, jud. Galaţi
Cod poştal: 807110
Telefon: 0236/820130
Fax: 0236/820130
E-mail: pdraganesti@yahoo.com

Bibliotecă

2723.jpg 2743.jpg 2766.jpg 2761.jpg 2747.jpg

Biblioteca este situată între cele două sate: Drăganeşti şi Malu-Alb şi are ca vecini: la est calea ferată, la sud drum comunal, la vest şoseaua naţională şi la nord Gheonea Ştefan. A fost înfiinţată în anul 1957.
În perioada 1957-1993 biblioteca a funcţionat într-o clădire cu două camere aşezată în faţa şcolii din satul Drăgăneşti, pentru ca între anii 1993-2008 şă-şi desfăşoare activitatea în incinta Căminului Cultural, într-o încăpere mică, improprie pentru desfăşurarea unor activităţi specifice bibliotecii. Din luna august a anului 2008, biblioteca funcţionează tot în incinta Căminului Cultural, dar într-un spaţiu nou renovat, de 64 m2, cu mobilier nou.
Bibliotecari:
  • Cadre didactice de la cele două şcoli (1957- 1990);
  • Paraschiv Safta – prezent pensionar (1990-2008).
Blogul bibliotecii: http://bibliotecadraganesti.blogspot.com/
Bibliotecar
CASIEAN Jenica (n. 07.09.1970)
  • Studii: Liceul Agroindustrial Tecuci; Curs contabilitate – Casa de Cultură Tecuci; Curs operator PC – Casa de Cultură Tecuci; Curs de iniţiere în biblioteconomie – Biblioteca Centrală Universitară „ Carol I” Bucureşti.
  • Experienţă profesională: Tehnician horticultor – A.E.I.V. Drăgăneşti; Învăţător suplinitor – Şcoala Generală Dragăneşti;
  • Experienţă profesională: Bibliotecar Biblioteca Comunală Drăgăneşti (din 2008).

Educaţie

Grădiniţe:

  • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, com. Drăgăneşti;
  • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, sat Malu Alb, com. Drăgăneşti.

Școli gimnaziale:

  • Şcoala Gimnazială Nr. 1, com. Drăgăneşti, email:scoaladraganesti@yahoo.com.
  • Şcoala Gimnazială Nr. 1, sat Malu-Alb, com. Drăgăneşti Tel: 0236/347.124, email: scoalamalualb2007@yahoo.com.

Note/Referinţe