Cuca

Date monografice

Biserica "Sf. Mihail şi Gavril" Biserica "Buna vestire" Societatea Agricolă "Petru Rareş" Grădiniţa Cuca Şcoala Gimnazială Cuca

Comuna Cuca este aşezată în partea de sud-est a României, în Câmpia Înaltă a Covurluiului, fiind parte componentă a judeţului Galaţi. Suprafaţa este de 4.464 ha, iar populaţia de 2.877 locuitori.
statuia
Statuia domnitorului Petru Rareş
Primele urme de locuire în perimetrul actualei comune sunt atestate de existenţa urmelor aşezărilor neolitice şi a civilizaţiei geto-dacice. Cercetările arheologice făcute începând cu anul 1950 în zona Valului lui Athanaric au scos în evidenţă următoarele : I. In zona albiei majore a pârâului Lozova care trece prin mijlocul comunei s-au descoperit urmele unei aşezări din perioada târzie a epocii bronzului. II. Tot pe acelaşi pârâu, în satul Cotroş, în dreptul casei lui Ghiţă Lupu s-a găsit o monedă de argint din anul 216 e.n de la Caracalla, descoperire care ne face să credem că aici a fost o aşezare a dacilor liberi. III. La Fantâna lui Panait sau Rediul Cucului s-a descoperit o aşezare şi o necropolă din sec. al IV-lea e.n., care se întinde în curţile şi grădinile locuitorilor. În această zonă se mai găsesc şi dovezi arheologice datând din sec. al X-lea e.n. IV. În perimetrul comunei Cuca se găsesc mai mulţi tumuli. O altă mărturie arheologică de pe aceste meleaguri este chiar şi Valul lui Athanaric – anul 375 e.n. Denumirea toponimică de Fântâna lui Cucu este atestată abia pe la mijlocul sec. al XV-lea prin cartea de cancelarie dată de domnitorul Moldovei Petru al II-lea la 15 iulie 1448, când acesta dă şi întăreşte lui Cernat Ploscaru şi fratelui său Ştefu mai multe sate, între care şi Fântâna Cucului – care s-a dovedit de către istorici a fi comuna Cuca de astăzi.
monument
Monumentul eroilor-comuna Cuca
În secolul următor, la 27 martie 1546, domnitorul Petru Rareş al Moldovei emite carte de cancelarie prin care face cunoscut tuturor supuşilor cum a miluit şi a dăruit un loc în pustie la Olteni, la obârşia Lozovei, la Fântâna Cucului sub Dumbravă, adevăratelor slugi, Ion Goescu, Stanciu Bursuc, Ghedeon, Fratian şi Danciu Bursuc cu obligaţia de a face un sat cu tot ce trebuie pentru îndestulare, toate acestea pentru servicii deosebite aduse domniei. În legătură cu numele de Fântâna lui Cucu au circulat mai multe legende populare. Una din ele povesteşte că numele de Cuca vine de la căciula domnească care se numea cucă. Se spune ca Petru al Răreşoaiei în drumurile sale, când făcea negoţ cu peşte, a poposit prin aceste locuri care erau acoperite cu păduri seculare. La un popas făcut în pădurea situată la nord de localitatea noastră şi care poartă numele de Rareş şi astăzi, şi-ar fi pierdut cuca domnească, de unde şi-a luat denumirea satul care dăinuie până astăzi.
O altă legendă transmisă tot din bătrâni şi care este cunoscută şi în unele documente din arhiva bisericii “Sf. Voievozi” din Cuca, ne spune că denumirea actuală a comunei vine de la rediul Cucului, un desiş de pădure ce porneşte din spatele cimitirului bisericii şi coboară la fântânile de lângă primăria Cuca. Versiunea cea mai sigură şi acceptată de mai mulţi cercetători şi istorici, ne arată că această denumire vine de la un anume Cucu, care a venit în transhumanţă de dincolo de Carpaţi de la izvoarele Oltului.
Sursa: Date istorice. În: Comuna Cuca [online]. [citat 16 octombrie 2009]. Disponibil în Internet: http://www.comunacuca.ro/index.html#istorie.

Primăria CUCA

Date de contact:

Adresa: loc. Cuca, jud. Galaţi
Cod poştal: 807100
Telefon: 0236/331124
Fax: 0236/331012
E-mail: primaria_cuca@yahoo.com
Site: http://www.comunacuca.ro/

Biblioteca

biblioteca
Biblioteca comunei Cuca
biblioteca
Biblioteca comunei Cuca-interior
Biblioteca este situată în centrul comunei având vecini Societatea Agricolă „Petru Rareş” şi Drumul Judeţean DJ 261. A fost înfiinţată în perioada 1949-1950, între anii 1949-1974 desfăşurându-şi activitatea în incinta Căminului Cultural, o clădire foarte veche închiriată de către stat. Din 1974 funcţionează în incinta Căminului Cultural, într-o clădire cu o suprafaţă de 8 m lungime şi 6 m lăţime, precum şi o sală alăturată cu o suprafaţă de 7m lungime şi 6 m lăţime.
Bibliotecari:
  • Iacob Iordache-în prezent pensionar
  • Tănase Stela
  • Lepădatu Tinca
  • Pascal Costică-în prezent învăţător la Şcoala Gimnazială Cuca
  • Mihăluţă Geta
Bibliotecar:
MARIN Mariana (n. 16.04.1973, com. Drăguşeni, jud. Galaţi)
  • Studii: Liceul Industrial Nr.8 Galaţi; Curs de "Bazele biblioteconomiei şi ;tiinţei informării", Curs "Operator text şi imagine".
  • Experienţă profesională: Bibliotecar Biblioteca Comunală Cuca (din 1995).

Educaţie

Grădiniţe:

  • Grădiniţa cu Program Normal ”Sf. Gheorghe”, com. Cuca

Școli gimnaziale:

  • Şcoala Gimnazială ”Sf. Gheorghe”, com. Cuca Tel: 0236/331.119, email:scoalacuca@yahoo.com

Note/Referinţe