Iveşti

Date monografice

Comuna Iveşti este aşezată în partea de sud vest a judeţului Galaţi, de-a lungul soselei D.N. 25, la 53 km de municipiul Galaţi şi 18 km de municipiul Tecuci. Se învecinează la nord cu comuna Umbrăreşti, la sud cu comuna Lieşti, la est cu comuna Griviţa şi la vest cu râul Siret- graniţa cu judeţul Vrancea. Comuna Iveşti este situată în zona de câmpie, pe partea stângă a raului Bârlad care străbate comuna de la nord la sud.
scoala.
Şcoala Gimnazială Iveşti
Prima atestare documentară a comunei Iveşti, datează de la 15 iulie 1448 şi este reprezentată de documentul eliberat de catre domnitorul Petru al II-lea Muşat, care acorda drept moşie lui Cernat Ploscarul, satul Blajari – actualul cartier Blăjerii de Jos. Ulterior sunt menţionate satele Buceşti (1548) şi Diecheni (1658). La 13 octombrie 1856 a luat fiinţă Târgul Iveşti – unul din cele 90 oraşe şi târguri ale ţării la acea vreme. La 14 aprilie 1864, în urma promulgării de către Al.I. Cuza a Legii comunale, Târgul Iveşti a devenit reşedinţa Plasei (Ocolului) Iveşti, statut menţinut până în anul 1950.
Populaţia comunei Iveşti este de 9.950 locuitori, cuprinsă în 3.027 gospodării. Cea mai mare parte din populaţia ocupată activează în agricultură, industria prelucratoare, comerţ, construcţii şi învătământ.
ivesti3.
Casa memorială "Hortensia Papadat - Bengescu"
ivesti1.
Biserica Sfăntul Gheorghe
Obiective turistice
 • Casa memorială "Hortensia Papadat - Bengescu" găzduieşte Expoziţia "Personalităţi iveştene", în cadrul căreia se regăsesc materiale documentare şi obiecte care au aparţinut amfitrioanei şi unor membri marcanţi ai culturii şi istoriei Iveştilor: poetul Ştefan Petică, scriitorul dramaturg Victor Ion Popa, scriitorul I. Valerian, academicianul agronom Amilcar Vasiliu, generalul Eremia Grigorescu, generalul Nicolae Sova, generalul Anton Marin, medicul Casandra Lupescu şi economistul publicist Petrache Popa. Porţile Casei sunt deschise celor care vor să cunoască atăt viaţa prozatoarei şi nuvelistei născute la Iveşti, cât şi a altor câtorva personalităţi care au trăit acolo sau au scris despre localitatea Iveşti.
 • Biserica Sfăntul Gheorghe este o construcţie ce aminteşte de marile locaşuri de cult din Moldova. Arhitectura ei, cu toate ca este nouă şi zveltă, caută să fie fidelă bisericilor şi mănăstirilor zidite de Sfăntul Ştefan cel Mare. Biserica Sfăntul Gheorghe a fost construită în doar un an de zile, anume între anii 1942-1943. Aflat în cantonament militar în Iveşti, generalul Nicolae Şova a copatronat edificarea bisericii din acest târg.
Personalităţi locale:
Sursa: Staicu-Buciumeni, Neculai I.; Bourceanu, Georgeta. Iveşti, târgul de altădată. Galaţi : Editura Sinteze, 2009; Biserica Sfantul Gheorghe - Ivesti. În: CrestinOrtodox.ro [online]. [citat 10 decembrie 2009]. Disponibil în internet: http://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/biserica-sfantul-gheorghe-ivesti-68052.html; Casa memoriala Hortensia Papadat Bengescu. În: Stirile - tale [online]. [citat 10 mai 2012]. Disponibil în internet: http://www.kalos.ro/stiriletale/?p=14722

Primăria IVEŞTI

primarie.
Primăria comunei Iveşti

Date contact:

Adresa: str. Eremia Grigorescu nr. 451, loc. Iveşti, jud. Galaţi
Cod poştal: 807170
Telefon: 0236/866004
Fax: 0236/866261
E-mail: primaria.ivesti@galati.astral.ro
Site: http://www.primaria-ivesti.ro

Biblioteca

biblioteca.
Biblioteca comunală Iveşti
biblioteca.
Biblioteca Iveşti
În comuna Iveşti, judeţul Galaţi primele biblioteci au aparţinut unor persoane fizice, precum şi cultelor, deci bisericilor şi mănăstirilor. Între potenţii locului care stăpâneau moşii mai mari sau mai mici se detaşează cei aparţinând marii familii a Balşilor. Biblioteca familiei Balş există din 1844 şi era frecventată atât de familie cât şi de personalul administrativ al moşiei. Mai erau şi alte familii precum: familia Sechelarie şi familia Ciucă Arhip care au avut biblioteci personale, lucru confirmat mai apoi de viitorii stăpâni ai moşiei Iveşti-Torceşti, Hector şi Jean Economu şi gen. Eremia Grigorescu.
În anul 1888 în târgul Iveşti funcţiona o bibliotecă publică. Ulterior apar căminele culturale şi pe lângă cele două cămine din Iveşti şi Buceşti apar biblioteci publice, localităţile fiind distincte din punct de vedere administrativ. În anul 1968 localităţile sunt unite sub denumirea de comuna Iveşti. Există "un cerc de citit", unde aveau loc şezători literare. Iniţiatorii acestor activităţi erau învăţătorii Ion Sava împreună cu Victor I. Popa. Şi în Buceşti se pun bazele unei biblioteci condusă de învăţătorul Radu I. Popa; acesta deşi dispunea de un fond de carte redus se străduia ca lectura în rândul comunităţii să devină o preocupare constantă. Printre învăţătorii care au lucrat în bibliotecile din Iveşti îi putem aminti pe: Dumitru Băcuţa, Jana Nistor, Anişoara Manole, Jana Hahui, Ion Ciobanu, Ignatie şi Maria Chiprianov.
După 1989 biblioteca a fost mutată în actuala locaţie, Căminul cultural "Ştefan Petică", într-o sală de 54 mp, la etaj. Fondul de carte este de 12460 volume, ziare şi reviste. Biblioteca poartă numele scriitoarei Hortensia Papadat Bengescu; instituţia a colaborat cu Societatea "Ştefan Petică" şi a organizat întâlniri şi serate cu scriitori gălăţeni.
Bibliotecari:
 • Mihaela Moscu
 • Mărioara Păduraru
Bibliotecar:
BURGHIU Simona Gabriela

Educaţie

Grădiniţe:
 • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, com. Iveşti
 • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 2, com. Iveşti
 • Grădiniţa cu Program Normal ”Victor Ion Popa”, com. Iveşti
 • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, sat Buceşti, com. Iveşti
 • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 2, sat Buceşti, com. Iveşti
Școli gimnaziale:
 • Şcoala Gimnazială ”Victor Ion Popa” Tel: 0236/835.940

email: scoala3_ivesti@yahoo.com

 • Şcoala Gimnazială ”Negoiţă Dănăilă”, sat Buceşti, com. Iveşti Tel: 0236/821.120

email: scoala2bucesti@yahoo.com

 • Şcoala Gimnazială Nr. 1, sat Buceşti, com. Iveşti Tel: 0236/835.942

Note/Referinţe