Bereşti-Meria

Date monografice

Comuna Bereşti-Meria cuprinde 10 sate: Bereşti-Meria, Aldeşti, Balinteşti, Onciu, Pleşa, Prodăneşti, Puricani, Săseni, Slivna, Şipote. Se află in N judeţului, la hotarul cu judeţul Vaslui, în colinele Covurluiului şi dealurile Fălciului, altitudinea în cuprinsul teritoriului său variind între 80 m, pe valea Horincii, şi 297 m, pe dealul Bâzanu. Suprafaţa este de 9603 ha, iar populaţia este de 4386 locuitori (2002). Temperatura media anuală a aerului este 9,6°C. Comuna se află în bazinele Prut şi Siret, principalele ape fiind Chineja, Jeravăţ, Horincea, Slivna şi Băneasa. În apropierea de comuna Bereşti-Meria, pe tronsonul Galaţi-Bârlad se află un tunel de 4 km lungime, Bereşti-Tălăşman, care este cel mai lung din Moldova şi al doilea ca lungime din ţară.
 • Satul Meria este atestat documentar la 9 iunie 1542, fiind numit Merii. Satul este amintit într-o poruncă domnească din octombrie 1792: „au fostu câţiva codri merei”.
Sala sport.
Sală de sport, comuna Bereşti-Meria
 • Aldeşti este un sat atestat documentar la 25 ianuarie 1496. Numele localităţii provine de la cel al întemeietorului „alde Aldea”, din familia lui Aldan, care însemna „cânepă de sămânţă”.
 • Balinteşti este atestat documentar la 24 noiembrie 1646. Satul Balinteşti, dăruit de Ştefan cel Mare mânăstirii Putna la 2 iunie 1502, a fost localizat peste Prut în zona oraşului Cahul. Unii istorici consideră că onomasticul Balint este varianta maghiară a numelui catolic Valent. Prezenţa în partea răsăriteană a ţinutului Covurlui a unui onomastic de provenienţă transilvăneană este urmarea trecerii oierilor din Transilvania către câmpiile de peste Prut şi Nistru.
 • Onciul este atestat documentar la 15 martie 1531. Toponimul „Onciul” începe să fie folosit prin 1830, fiind format de la antroponimul „Ion” şi sufixul slav „- ciu” şi a devenit „Ionciul”.
 • Pleşa este atestat in 1780, denumirea provenind de la cuvântul de origine slavă „pleşuv”, „chel”.
 • Prodăneşti este un sat atestat documentar în anul 1772. Se presupune că primul nume al satului a fost „Sârbi”. Acest sat este vândut lui Bancea Prodănescul. „Prodan” este un nume slav care înseamnă „a răpi”.
 • Puricani este atestat documentar în 1772, provine de la substantivul „puric” desemnând un om mic de stat, „mic cât un purice”.
sat Sipote.
Sat Şipote
 • Săseni este atestat în anul 1772 şi are la origine un străvechi nume sas, folosit în Moldova, când se aminteşte „judecia unde a fost Sas Dan”. Toponimul Săseni indică pe un Sas ca întemeietor al satului.
 • Satul Slivna este atestat la 26 octombrie 1493, luându-şi numele de la pârâul care străbătea zona. În 1814, satul este menţionat în documentele vremii deoarece răzeşii din Slivna se judecă cu Ioan Cârjă, stăpânul satului Onceşti.
 • Şipotele este atestat documentar în 1772, toponimul provenind de la prezenţa unor „şipote” - izvoare a căror apă curge din mal pe un „jgheag”.
Sursa: Biblioteca comunală Bereşti-Meria (Georgică Onu, bibliotecar); Geacu, Sorin. Judeţul Galaţi : Dicţionar de geografie fizică. Bucureşti : Editura CD Press, 2007; Galerie foto : Primăria Bereşti-Meria, jud.Galaţi. În: Primăria comunei Bereşti-Meria [online]. [citat 8 mai 2012]. Disponibil în Internet: http://www.comunaberesti-meria.ro/galerie-foto_3_42_1.htm

Note/Referinţe

Primăria Bereşti-Meria

primaria berestimeria.
Primăria Bereşti-Meria

Date contact:

Adresa: loc. Bereşti-Meria, jud. Galaţi
Cod poştal: 807035
Telefon: 0236/342418
Fax: 0236/342418
E-mail: berestim@yahoo.com
Site: http://www.comunaberesti-meria.ro

Biblioteca

Biblioteca Comunală Bereşti-Meria se înfiinţează în anul 1957, din dorinţa învăţătorului Slivneanu Constantin, care pe lângă donaţie de cărţi, organizează şi o colectă, prilej cu care se strâng mai bine de 600 volume. În anul 1968 o parte din fondul de carte este mutat în comuna nou înfiinţată Balinteşti. De atunci şi până în anul 1992, când îşi recapătă statutul, biblioteca este deservită de cadre didactice, obligate la acea vreme să presteze o muncă voluntară fără retribuţie. În anul 1992, Consiliul Local hotărăşte să întregească patrimoniul bibliotecii, să-i creeze statutul legal, să angajeze bibliotecar cu normă întreagă.
Biblioteca deţine un număr de 10082 volume.
Bibliotecari:
 • Enache Constanţa
 • Tudose Pachita (1964 - 1968)
 • Bogatu Ana (1968 - 1974)
 • Bogatu Gheorghe
 • Rusu Maria (1976 -1987)
 • Chiricuţă Aneta
Bibliotecar:
ONU Georgică

Experienţă profesională:

 • Bibliotecar Biblioteca Comunală Bereşti-Meria (din 1996).

Educaţie

Grădiniţe:
 • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, sat Slivna, com. Bereşti-Meria
 • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, sat Meria, com. Bereşti-Meria
 • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, sat Balinteşti, com. Bereşti-Meria
 • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, sat Pleşa, com. Bereşti-Meria
 • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, sat Aldeşti, com. Bereşti-Meria
Școli gimnaziale:
 • Şcoala Gimnazială Nr. 1, sat Slivna, com. Bereşti-Meria
 • Şcoala Gimnazială Nr. 1, sat Balinteşti, com. Bereşti-Meria
 • Şcoala Gimnazială Nr. 1, sat Pleşa, com. Bereşti-Meria Tel: 0236/867.927
 • Şcoala Primară ”Andronachi Goga”, sat Aldeşti, com. Bereşti-Meria Tel: 0236/867.782

Note/Referinţe