Cudalbi

Date monografice

cudalbi
Monumentul lui Ştefan cel Mare
Comuna Cudalbi este situată în partea de N-E a Câmpiei Române şi partea de S-E a Podişului Covurlui, în centrul judeţului Galaţi, la 56 km N de Galaţi şi 27 km S-E de Tecuci de o parte şi de alta a pârâului Geru , la întretăierea căilor rutiere Galaţi –Tecuci şi Băleni-Umbrăreşti. Se învecinează la nord cu localitatea Valea Mărului, la est cu Băleni, la sud cu Costache Negri şi Griviţa, iar la vest cu Umbrăreşti. Suprafaţa administrativă a comunei este de 14.341 ha, încadrându-se în categoria comunelor mari din judeţ, poziţie menţinută şi conform criteriului numeric al populaţiei care este de 7984 locuitori.
Teritoriul este situat din punct de vedere geografic în arealul extrem NE al Câmpiei Române, la limita sudică cu Podişul Moldovei. Suprafaţa teritoriului administrativ al comunei Cudalbi corespunde zonei de climă temperat-continentală, cu nuanţe de excesivitate în manifestările locale. Reţeaua hidrografică este formată din cursurile de apă Geru, Călmăţui şi Valea Rea.
Denumirea localităţii se trage de la un vornic moldovean, Ştefan Cudalbu, de bună seamă vrednic şi cu mari merite din moment ce domnul Modovei, Ştefan cel Mare, îi dăruia, printr-un uric, emis de cancelaria sa, un însemnat loc de moşie situat pe Valea Gerului, ca răsplată poate pentru credinţa sa în cel al cărui nume va rămâne neşters în filele de cronica ale neamului nostru. Se pare că Ştefan Cudalbu a fost un răzeş, oştean de frunte, stegar în oastea lui Ştefan cel Mare, împroprietărit în anul 1472 cu moşie pe vatra actuală a Cudalbiului.
Localitatea Cudalbi are două şcoli generale şi un grup şcolar agricol, o Casă de Cultură “Tache Avramescu “, o bibliotecă comunală, 3 cabinete medicale şi un centru de permanenţă, un dispensar sanitar veterinar, 2 farmacii umane şi una veterinară, 4 biserici, o mănăstire de maici, un oficiu poştal, agenţii de bănci: CEC BANK şi Banca Carpatica.
Personalităţile comunei: Tache Avramescu - învăţător ; Gheorghe Vârlan - postelnic, deputat in Divanul ad-hoc al Moldovei din 1857, Emil Panaintescu – profesor universitar, istoric şi arheolog, Costin Brăescu – scriitor si politician, Mihai C. Ionescu - institutor, scriitor, om de cultură şi ing. Panaite Drăguşu – specialist în electrotehnică.
Obiective turistice:
 • Biserica Sf. Dumitru

 • Mănăstirea Gologanu

 • Biserica Sf. Mihail şi Gavrilă

 • Biserica "Adormirea Maicii Domnului"

  • Mănăstirea Maicii Domnului (Gologanu) ctitorită în 1934 de moşiereasa Eugenia Pană, a funcţionat până în 1959 când a fost desfiinţată, fiind reînfiinţată după 1989;
  • Biserica “Prea cuvioasa Parascheva” cu o vechime de peste 150 de ani construită între 1840-1855 de postelnicul Gheorghe Vârlan;
  • Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, ctitorie de la 1861-1863 a clucerului Costin Chebac Oardă, unul din marii proprietari de pământ din zonă;
  • Muzeul “Tache Avramescu”.
  Sursa: Puşcaşu, Violeta; Chiriţă, Viorel; Balcu, Florina. Strategia de dezvoltare locală : Comuna Cudalbi - potenţial şi perspective 2008-2018. Galaţi : Editura Europlus, 2008.

  Note/Referinţe

  Primăria CUDALBI

  cudalbi
  Primăria Cudalbi

  Date contact:

  Adresa: loc. Cudalbi, jud. Galaţi
  Cod postal: 807105
  Telefon: 0236/862055, 862003
  Fax: 0236/862372
  E-mail: primaria.cudalbi@gmail.com
  Site: http://www.comunacudalbi.ro/

  Biblioteca

  bibl cud
  Biblioteca Cudalbi
  În anul 1915 s-a întemeiat o Casă de Sfat şi Citire după modelul celei din comuna Brăhăşeşti, judeţul Tecuci, dar din cauza Primului Război Mondial, activitatea culturală curentă a trebuit să-şi încetinească ritmul. Reluarea acesteia a fost posibilă, pe 27 ianuarie 1924, când în comună începe să funcţioneze o instituţie de propagare a valorilor culturii naţionale: “primul fond material a fost de 5806 lei luaţi de la Societatea Orfanilor de Război al cărei preşedinte a fost ales preotul Grigore Costin, suma fiind utilizată la construirea unui dulap de bibliotecă şi cumpărarea de carţi în număr de 232 şi a 4 abonamente“. Biblioteca este situată în centrul comunei având vecini la nord Poliţia comunei, la sud farmacia,la vest DJ 251 care traversează localitatea şi la est proprietăţi particulare. Biblioteca a fost înfiinţată în 1977 şi îşi desfăşoară activitatea în interiorul Casei de cultură “Tache Avramescu” la etajul I, având o suprafata totală de aproximativ 105 mp. Biblioteca oferă împrumut la domiciliul a documentelor pe termen limitat, studierea documentelor în cadrul sălii de lectură, precum şi acces la internet.
  cudalbi
  Monument-centru Cudalbi
  Bibliotecari:
  • Teodosia Andronache în 1932
  • Florescu Angela
  • Grecu Mariana – în prezent prof. limba română la Şcoala Gimnazială nr. 1 Cudalbi
  • Sava Maricica - în prezent bibliotecar la Biblioteca “V.A. Urechia”
  Blogul bibliotecii: http://bccudalbi.blogspot.ro/
  Bibliotecar:
  DRUGAN Daniela-Gianina (n. 09.08.1976, Tecuci, jud. Galaţi)
  • Studii: Liceul Energetic Galaţi, profilul Filologie-Istorie; Curs de perfecţionare ]n biblioteconomie.
  • Experienţă profesională: Bibliotecar Biblioteca Comunală Cudalbi (din 1995).

  Educaţie

  Grădiniţe:

  • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, com. Cudalbi
  • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 2, com. Cudalbi

  Școli gimnaziale:

  • Şcoala Gimnazială ”Emil Panaitescu”, com. Cudalbi, jud. Galaţi, email:scoala_cudalbi@yahoo.com

  Note/Referinţe