Fârţăneşti

Date monografice

Şcoala nr.1 Fârţăneşti Şcoala nr.2 Fârţăneşti Monumentul eroilor Fârţăneşti Grădiniţa nr.1 Fârţăneşti Monumentul eroilor Viile

Comuna Fârţăneşti este aşezată în Colinele Covurluiului, pe apa Covurluiului, la 43 km nord de oraşul Galaţi, la o distanţă de 12 km de oraşul Tg. Bujor. În componenţa comunei intră două sate : Fârţăneşti şi Viile, acesta din urmă fiind situat în nordul satului Fârţăneşti, la o distanţă de 4 km.
Teritoriul administrativ se întinde pe o suprafaţă de 8746 ha, din care 277 ha suprafaţă intravilan, având următoarele vecinătăţi: la N – oraşul Tg. Bujor şi comuna Băneasa, la S – comuna Măstăcani, la E – comuna Vlădeşti şi la V – comunele Cuca, Băleni şi Scânteieşti.
dispensarfartanesti
Dispensar uman Fârţăneşti
camin cultural viile
Cămin Cultural Viile
Denumirea comunei provine de la numele unui păstor Fârţonea, venit cu oile din Carpaţi pe aceste meleaguri. Fârţonea a fost împământenit ca urmare a unor fapte de curaj şi vrednicie, iar moşia răzeşească s-a numit Fârţoneşti ( Fârţăneşti). Cel mai vechi document care atestă numele satului Fârţăneşti este scris la 14 septembrie 1628 cu privire la satul Vornicenii pe Prut, astăzi dispărut, unde este înscris numele unui martor din Fârţăneşti şi anume "Ionaşco vatah de Hănsari". Descălecatul lui Fârţonea împreună cu ai săi, poate fi pus pe seama mişcării de transhumanţă, cât şi condiţiilor din ce în ce mai grele impuse de nobilimea din Transilvania păstorilor români. Dar, la venirea lui Fârţonea pe aceste meleaguri terenurile nu erau pustii. Documentele atestă din vechime locuitori în vatra satului Fârţăneşti grupaţi în sate, cătune, silişti. Astfel la 1448 sunt amintite printre altele " seliştea Radului şi a lui Rădici şi iazărul Covurluiului". Această selişte se încadra în suprafaţa funciară a satului Fârţăneşti. Toponimele dealul şi valea Radiciului atestă acest fapt. În uricul din 1468 emis de Ştefan cel Mare lui Şteful Cernat, printre alte sate este înscris şi " Rădicieşti la Covurlui".
Numele satului Viile este nou, din 1968. Prima menţiune documentară apare în anul 1679 când într-o hotarnică a moşiei Tomuzeni pe valea Suhurluiului sunt prezenţi martori din sat, unde este încris vechiul nume al satului, Puţucuoaia. După explicaţiile localnicilor denumirea ar fi apărut ca urmare a unei întâmplări, cu titlu de legendă. Se spune că pe aceste meleaguri îşi aveau drumul de trecere ciobanii de la Breţcu ce coborau cu oile la baltă. În zona veche a satului se găsea un puţ cu apă unde se adăpau oile. În timpul unei nopţi un cioban şi-a adăpat oile, una din ele înecându-se. Întâmplarea s-a răspândit repede în rândul ciobanilor, iar puţul cu pricina a rămas cu numele "puţu cu oaia". Satul format aici a luat numele sursei de apă. În anul 1945, considerându-se ridicol, numele satului este schimbat în Ignăteşti ( după numele celui care a organizat împroprietărirea); în anul 1947 este schimbat în 30 Decembrie, iar în 1968 în Viile, numele cel mai potrivit, având în vedere că aici se găseau renumitele vii pe dealurile Bujorului.
Relieful se înscrie în cadrul Colinelor Covurluiului, subunitate a Podişului Covurlui din sudul Podişului Moldovei. Climatul temperat-continental se caracterizează prin temperatura medie anuală de 9,5 C. Suprafaţa totală a teritoriului este de 8861 ha, iar populaţia este de 5305 locuitori. În apropierea satului există o plantaţie de salcâm, situată pe Dealul Dălbăneasa, care se întinde pe o suprafaţă de 21 ha.
Sursa: Biblioteca comunală Fârţăneşti (Valerica Durac, bibliotecar); Filip, Vasile Gheorghe. Contribuţii la alcătuirea Dicţionarului geografic al comunei Fîrţăneşti. Galaţi : [S. n.], 1976.

Primăria FÂRŢĂNEŞTI

primariafartanesti
Primăria Fârţăneşti

Date contact:

Adresa: loc. Fârţăneşti, jud. Galaţi
Cod poştal: 807125
Telefon: 0236/347439, 347220
Fax: 0236/347439
E-mail: primariafartanesti@yahoo.com


Biblioteca

Biblioteca este situată în centrul comunei având vecini la Nord sediul Romtelecom, la Vest drumul comunal, la est Primăria comunei şi la sud Dispensarul Uman. Biblioteca comunală Fârţănesti a fost înfiinţată în anul 1938. Punctele de desfăşurare a activităţii au fost pe rând casa familiei Vieru, casa familiei Vlase, apoi Căminul Cultural. Din 2003 până în prezent biblioteca funcţionează într-o clădire ce aparţine Consiliului Local Fârţăneşti.
Bibliotecari :
  • Uncic Maria, Bejan Natalia, Budescu Maria, Ţocu Maria, Staicu Geta, Cioroiu Maria, Buruiană Maranda, Vicol Constantin, Mlăjeru Emil.
Bibliotecar:
DURAC Valerica (n. 31.07.1969, Tg.Bujor, Galaţi)

Studii:

  • Liceul Agroindustrial Tg. Bujor

Experinţă profesională:

  • Tehnician agricol C.A.P. Fârţăneşti (1987 – 1991)
  • Bibliotecar Biblioteca Comunală Fârţăneşti (din 1991).

Educaţie

Grădiniţe:
  • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, com. Fârţăneşti
  • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 2, com. Fârţăneşti
  • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, sat Viile, com. Fârţăneşti
Școli gimnaziale:
  • Şcoala Gimnazială Nr. 1, com. Fârţăneşti

email: samfartanesti@yahoo.com.

  • Şcoala Gimnazială Nr. 2, com. Fârţăneşti Tel: 0236/344.571
  • Şcoala Gimnazială Nr. 1, sat Viile, com. Fârţăneşti Tel: 0236/344.964

Note/Referinţe