Movileni

Date monografice

Primele menţiuni despre existenţa aşezării Movileni, apar în hrisoavele domneşti din timpul lui Ştefan cel Mare. Documentele se referă la danii făcute de domnitor către răzeşii comunei. De-a lungul epocilor istorice nucleul comunal se extinde, aşezarea împărţindu-se pe la 1860 în Movilenii de Sus şi Movilenii de Jos. În timpul luptelor din 1917 a fost distrus şi castelul de la Movileni, de pe malul Siretului, ale cărui ruine se mai văd şi astăzi.
Comuna Movileni este situată în zona vest-centrală a judeţului Galaţi, la graniţa cu judeţul Vrancea, pe DJ 252, care leagă cu DN 25 Galaţi-Tecuci. Se află la o distaţă de cca 20 km de municipiul Tecuci.
Conform actualei legi de organizare administrativ-teritorială, comuna este constituită dintr-o singură localitate şi anume satul Movileni, amplasat pe interfluviul Siret-Bârlad, pe stanga râului Siret, în Câmpia Siretului Inferior. Se învecinează la nord cu comuna Cosmeşti, la est cu municipiul Tecuci şi comunele Drăgăneşti şi Barcea, iar la sud, sud-est cu comuna Umbrăreşti. Limita de vest a comunei constituie râul Siret.
În anul 2009 populaţia stabilă a comunei Movileni este de 3400 de locuitori. Comuna dispune de o serie de utilităţi publice între care: primăria, poliţia, dispensarul uman, două şcoli, cămin cultural, biblioteca comunală.Activitatea economică dezvoltată în zonă este preponderent agricolă, în cadrul căreia se remarcă cultura plantelor cereale, a plantelor tehnice, pomi fructiferi şi viţa de vie, cât şi creşterea animalelor.
Amenajarea hidroenergetică de la Movileni prezintă două elemente de bază: barajul şi lacul de acumulare, fiecare cu caracteristicile şi specificul său propriu. Barajul are o lungime de 140 m, o înălţime de 10 m (la suprafaţă) şi o adâncime de 12 m. Lacul prezintă un luciu de apă în amonte de baraj şi până aproape de podul de la Cosmeşti de aproximativ 800 ha; are malurile taluzate şi dalate cu plăci din beton, pe partea dreaptă acestea ajung aproape de barajul de la Călimăneşti, iar pe partea stângă trec de podul de la Cosmeşti. În prezent prin construirea lacului hidroenergetic comuna Movileni intră în sfera producţiei ecologice de energie electrică.
Sursa: Biblioteca comunală Movileni (Maria Sandu, bibliotecar)

Primăria MOVILENI

Date contact:

Adresa: loc. Movileni, jud. Galaţi
Cod poştal: 807195
Telefon: 0236/823002
Fax: 0236/823006
E-mail: primariamovileni@yahoo.com
Site: http://primaria-movileni.ro

Biblioteca

movileni2.
Biblioteca Comunală Movileni.
movileni4.
Biblioteca Movileni
Amplasată în centrul comunei, la şoseaua principală, biblioteca oferă tuturor cetăţenilor comunităţii doritori de lectură, cărţi din diverse domenii cum sunt: filozofie, religie, medicină, agricultură, matematică, fizică, chimie, ştiinţe naturale, arta etc. Nu se ştie cu certitudine anul în care s-a înfiinţat. În anul 1962 funcţiona în casa proprietate a familiei Miron Valerian, prima bibliotecară fiind doamna Slătescu Elena. A urmat ca bibliotecară cu norma întreagă doamna Ochesoiu Victoria. După ce a fost desfiinţat postul de bibliotecar activitatea bibliotecii a fost susţinută de cadre didactice cu indemnizaţie. Printre aceştia trebuie să amintim pe: Sonu Mariana, Spânu George şi David Iancu. Între timp biblioteca a fost mutată în incinta Căminul Cultural unde funcţionează şi astăzi.
Sărbătorirea a 174 ani de la naşterea lui Ion Creangă Premierea utilizatorilor fideli Sărbătorirea Unirii de la 1859
După 1990 biblioteca şi-a reluat rolul în mijlocul comunităţii. Dezvoltată treptat cu ajutorul comunităţii locale şi sub directa îndrumare a Bibliotecii Judeţene „V.A.Urechia”, Biblioteca Comunală Movileni deţine un nr. de 13395 volume. În anul 2008 biblioteca a avut 374 de utilizatori activi. În prezent biblioteca are în dotare un calculator, o imprimantă şi este conectată la internet.
Blogul bibliotecii: http://movileni.blogspot.ro/
Bibliotecar:
SANDU Maria (n. 11.08.1964, com. Movileni)

Studii:

  • Liceul Pedagogic Focşani

Experienţă profesională:

  • Profesor suplinitor Şcoala nr. 1 Movileni (1982-1986);
  • Bibliotecar Biblioteca Comunală Movileni (din 1990).

Educaţie

Grădiniţe:
  • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, com. Movileni
  • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 2, com. Movileni
Școli gimnaziale:
  • Şcoala Gimnazială ”Alexei Mateevici”, com. Movileni Tel: 0236/832.361

email: scoala.movileni@yahoo.com

  • Şcoala Gimnazială Nr. 2, com. Movileni Tel: 0236/830.641

Note/Referinţe