Fundeni

Date monografice

hanu1.
Popas Hanu Conachi
hanu2.
Popas Hanu Conachi
Biserica Fundeni.
Biserica Fundeni
Comuna Fundeni este situată în partea de SV a judeţului Galaţi, în dreptul paralei 46°00', la intersecţia drumului naţional DN25 Galaţi – Tecuci cu drumul judeţean DJ204 Hanu Conachi – Năneşti. Comuna se învecinează la est cu comuna Tudor Vladimirescu, la sud cu comuna Nămoloasa, la nord cu comuna Lieşti, la NV cu judeţul Vrancea, respectiv comuna Năneşti. Formele de relief caracteristice comunei sunt: lunca, terasele Siretului şi dunele continentale de nisip ce se înscriu în curbele de nivel 14,0 m- 19,0 m. Din punct de vedere geologic în zona comunei Fundeni predomină pământurile de vârstă cuaternară de natură aluvionar – eoliană. Sub aspect tectonic comuna Fundeni se află plasată pe placa tectonică estică, situată în dreapta faliei se separă platoul valah pe linia localităţilor Focşani, Nămoloasa – Galaţi. Lipsa pădurilor de odinioară a antrenat modificări ale climei, verile fiind secetoase şi toride. Iernile sunt geroase cu vânturi puternice şi cu temperaturi medii ale lunii ianuarie de -2°C. Precipitaţiile medii anuale variază între 400- 500 mm/m², iar temperaturile medii anuale sunt de 10-11°C.
Comunei Fundeni îi este specifică vegetaţia de stepă şi silvostepă cu pălcuri de pădure reprezentată de salcâm. La nivelul întregii comune solul este de tip cernoziom, având textură mijlocie. Comuna Fundeni este axată pe două reţele hidrografice: o reţea majoră, reprezentată de râul Siret şi o reţea hidrografică minoră reprezentată de Lacul Negru. Resurse naturale subsolice nu există.
Rezervaţia de la Hanu Conachi, situată la 45 km N-V de Galaţi şi 35 hm S-V, s-a dezvoltat în urma plantării realizate pentru fixarea nisipurilor, începând cu anul 1922. Pădurea de salcâm de la Hanu-Conachi fixează dunele de nisip şi este recunoscută ca rezervaţie (faunistică şi floristică) din anul 1940. Resursele faunistice sunt reprezentate de 104 specii iar cele vegetale cuprind 418 specii. (Cezar Iulian Ungan, Rezervaţia de la Hanu Conachi ca arie protejată, în Confluenţe geografice, an. 1, nr. 1, 2013, p. 31-32)
Satul Fundeni s-a dezvoltat prin mutarea locuitorilor unei foste localităţi, Fundenii Vechi, care se afla într-o zonă inundabilă în bucla din sud a Siretului. Satul Lungoci s-a numit în vechime Călienii Ghicăi. Satul Hanu-Conachi s-a cristalizat în anul 1800 în jurul moşiei familiei Conachi.
Comuna are o funcţie predominant agricolă însoţită de creşterea animalelor doar pentru uzul propriei gospodării.
Sursa: Biblioteca comunală Fundeni (Costina Sava, bibliotecar); Motel Hanu Conachi. În: Panoramio [online]. [citat 18 iulie 2012]. Disponibil în internet: http://www.panoramio.com/user/2622926/tags/Judetul%20Galati.

Primăria Fundeni

Date contact:

Adresa: loc. Fundeni, jud. Galaţi
Cod poştal: 807140
Telefon: 0236/821091, 821202
Fax: 0236/821202
E-mail: primaria.fundeni@yahoo.com

Biblioteca

Fundeni1.jpg Fundeni2.jpg Fundeni3.jpg Fundeni4.jpg Fundeni5.jpg

Biblioteca comunală Fundeni s-a înfiinţat în anul 1956 şi a avut la început un bibliotecar voluntar, în persoana învăţătorului Radu Ştefanache. În anul 1967, datorită sporirii numărului de volume şi a diversităţii activităţii, apare norma de bibliotecar, fiind încadrată doamna Tofana Marin. Actualmente biblioteca funcţionează într-un local al Primăriei Fundeni şi deţine un număr de 8615 volume. În cadrul Bibliotecii comunale Fundeni este deschis un Muzeu sătesc şi o Sală de creaţie. Iniţiativa organizării acestui muzeu aparţine inimoasei bibliotecare, Sava Costina, care s-a ocupat de colecţionarea obiectelor, de cercetarea, precum şi de expunerea lor. La îndemnul d-nei Sava Catinca, începînd cu anul 1973, acest muzeu s-a aflat în casa părintească a d-nei Sava Costina, din satul Lungoci. Cu timpul, a fost îmbogăţit de sora acesteia, Ionica Sava, prin flacăra pasiunii sale.
Muzeul sătesc Fundeni
Exponatele muzeului au fost aranjate în aşa fel încât să redea cu autenticitate modul de trai şi existenţa de odinioară a ţăranului din zona satului Fundeni:

Piuă Ştergare ţesute Război de ţesut Ie specifica zonei Fundeni Vas (bostan gol) pentru păstrarea apei

 • Patul, „pe capre”, datează dinaintea celui de-al doilea război mondial, iar pe el se află o „foaie de canură” ţesută în războiul de ţesut încă din anul 1935.
 • Masa rotundă, cu patru picioare are pe ea un ştergar de tort, un ulcior (bostan gol) care servea pe timpul prăşitului la păstrarea apei în stare proaspătă. Nu lipseşte strachina de lut şi lingura de lemn. Celelalte vase, mai mari, nesmălţuite şi smălţuite, erau folosite la depozitarea grânelor şi a frunzei de vie.
 • Pe pereţi, sunt aşezate prosoape cusute şi ţesute în război. Mai sunt expuse teşlaifuri şi ştergare de tort ţesute în razboiul de casă.
 • Un obiect valoros pentru colecţiile muzeului îl constituie războiul de ţesut care este înconjurat de uneltele specifice lui: suveica, vârtelniţa, râşchitorul, cât şi de sculuri de tort şi canură nevopsite şi vopsite.
 • Costumul popular cuprinde elemente ale portului femeiesc: casâncă, cămaşă cu „pui”, cât şi ale portului bărbătesc: pantalon şi haină de dimie, brâu ţesut în război, cămaşă cu „pui”.
Bibliotecar:
SAVA Costina (n. 03.02.1960, com. Fundeni, jud. Galaţi)

Studii:

 • Universitatea „ Dunărea de Jos”, Facultatea de Litere (Română-Franceză)
 • Curs Bazele biblioteconomiei (1993)

Experienţă profesională:

 • Bibliotecar Biblioteca Comunală Fundeni (din 1990).

Educaţie

Grădiniţe:
 • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, sat Hanu Conachi, com. Fundeni
 • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, com. Fundeni
Școli gimnaziale:
 • Şcoala Gimnazială ”Trei Ierarhi”, sat Hanu Conachi, com. Fundeni Tel: 0236/868.526

email: scoalahanu@yahoo.com

 • Şcoala Primară Nr. 1, com. Fundeni Tel: 0236/865.629

Note/Referinţe