Poiana

Date monografice

Comuna Poiana se compune din 2 sate: Poiana, reşedinţă de comună şi Vişina. Comuna este situată la 29 km de municipiul Tecuci, judeţul Galaţi, iar legătura cu aceasta se face prin drumul comunal 73, prin drumul judeţean 252 şi drumul naţional Tişiţa-Tecuci-Bârlad-Vaslui. Comuna Poiana are următoarele vecinătăţi: la nord comuna Homocea, judeţul Vrancea; la est comuna Buciumeni; la sud comuna Nicoreşti; la vest râul Siret. Până în anul 2002, Poiana a apaţinut comunei Nicoreşti, în 10.11.2002, desfăşurându-se referendumul privind reînfiinţarea comunei Poiana.
poiana.
comuna Poiana
Localitatea Poiana s-a dezvoltat pe vechea cetate dacică Piroboridava, citată de Ptolemeu încă din sec. XII î.e.n. Din săpăturile arheologice efectuate au fost descoperite mai multe mărturii ( unelte, arme, vase din lut, inscripţii, monede greceşti) care se află expuse la muzee din Tecuci, Galaţi, Iaşi şi Bucureşti. Denumirea comunei provine de la codrii seculari care o înconjurau şi o apărau, satul dezvoltându-se pe teritoriul unei poiene uriaşe.
Satul Vişina începe de la estul localităţii Poiana şi se întinde spre vest de-a lungul drumului comunal 73. Partea de vest a localităţii Poiana este drenată de râul Siret. În vecinătatea localităţii se află acumularea Călimăneşti, cu rol hidroenergetic şi de regularizare a debitului pe râul Siret.
În cele două sate care constituie comuna Poiana sunt 924 de gospodării cu o populaţie de 2711 locuitori. Majoritatea populaţiei lucrează în sectorul agricol. În comună sunt 3 grădiniţe, 2 şcoli primare, un Cămin Cultural cu o sală de spectacole, un teren de sport şi o bibliotecă în incinta şcolii din localitate.
Pădurea din comuna Buciumeni, platoul pe care se află situată vechea cetate Piroboridava, precum şi lacul de acumulare de pe râul siret oferă posibilitatea locuitorilor de a-şi petrece timpul liber şi de a dezvolta turismul.
Cetatea geto-dacică
Situată în marginea de nord-vest a satului Poiana, pe un platou de pe malul stâng al râului Siret, aproape de confluenţa acestuia cu Trotusul, staţiunea de la Poiana, denumită şi Cetăţuia, constituie unul dintre cele mai importante obiective arheologice din partea de răsărit a Daciei. În virtutea poziţiei ei strategice şi economice de prim ordin şi datorită situaţiei ei geografice, care îi oferea posibilitatea de a asigura legătura principală a celui mai scurt drum de comunicaţie existent între Carpaţi şi gurile Dunării, aceasta staţiune a avut o îndelungată existenţă şi o dezvoltare remarcabilă.
Primele cercetări efectuate la Poiana datează din anul 1913, când Vasile Pârvan procedează la o recunoaştere a locului şi la practicarea unor sondaje modeste ca întindere, în urma cărora emite ipoteza existenţei unui lagăr roman ridicat pe vestigiile unei locuiri mai vechi. Cercetările ample, efectuate în 1926 şi în următorii doi ani, făceau dovada că la Poiana n-a fost niciodată un castru roman, ci o aşezare autohtonă, care, înfiinţată în plină vârstă a bronzului şi locuită în perioada hallstattiană, avea să reprezinte în cea de a doua epocă a fierului şi până în epoca romană un centru foarte activ al culturii geto-dacice. Rezultatele acestor cercetări îl conduc pe Radu Vulpe spre identificarea staţiunii de la Poiana cu aşezarea dacică Piroboridava, înscrisă în Geografia lui Claudiu Ptolemeu şi într-un papirus publicat de A.S. Hunt.
Sursa: Poiana. În: Comuna Poiana, judetul Galati [online]. [citat 28 mai 2012]. Disponibil în internet: http://www.comunapoiana.n.nu/

Primăria POIANA

Date contact:

Adresa: loc. Poiana, jud. Galaţi
Cod poştal: 807226
Telefon: 0236/867447
Fax: 0236/867447
E-mail: poianaprimaria@yahoo.co.uk

Educaţie

Grădiniţe:
  • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, com. Poiana;
  • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, sat Vişina, com. Poiana.
Școli gimnaziale:
  • Şcoala Gimnazială Nr. 1, com. Poiana Tel: 0236/824.554

email: poianascoala@yahoo.com.

  • Şcoala Primară Nr. 1, sat Vişina, com. Poiana.

Note/Referinţe

  • Poiana, comună : [referinţe din baza de date a Bibliotecii Judeţene "V.A. Urechia"] [citat 29 martie 2018]:
http://10.1.1.4/opac/authority/225592?pn=opac%2FBrowse#idx=12&q=Poiana%2C+comun%C4%83