Frumuşiţa

Date monografice

Comuna Frumuşiţa este situată în sud-estul judeţului, la hotarul cu Republica Moldova, în Câmpia Înaltă a Covurluiului şi lunca Prutului. Cuprinde trei sate: Frumuşiţa, Ijdileni şi Tămăoani. Altitudinea în cuprinsul teritoriului său variază între 3 m şi 162 m în dealul Stâlpu. Temperatura medie anuală a aerului este de 10,5 ° C. Se află în bazinul hidrografic Prut, principalele ape fiind Prutul, Chineja, Ijdileni şi Frumuşiţa. Suprafaţa teritoriului este de 10891 ha., populaţia fiind de 5280 locuitori (2002).
În rândul localnicilor circulă o legendă, care încearcă să explice numele satului Frumuşiţa, precum şi a celor vecine. Se povesteşte că în timpul lui Ştefan cel Mare sau Petru Rareş, într-o bătălie cu tătarii, a fost prinsă o „tătarcă” ce avea părul împletit în şuviţe subţiri. Domnitorul ar fi zis: „O, frumoasă cu şuviţe, chiar tătarcă dacă eşti, tu luceşti şi străluceşti”. De aici se crede că vine numele satelor Frumuşiţa, Tuluceşti, Şiviţa, Tătarca şi Scânteieşti.

Biserica sat Frumuşiţa Troiţa-centrul comunei Biserica sat Ijdileni Şcoala gimnazială Petru Rareş Dispensarul uman

Satul Frumuşiţa este atestat documentar la 22 ianuarie 1593, sub numele de Iureşti. Într-un plan al moşiei satului Ijdileni se arată că acesta se mărginea la nord, cu Iurieşti sau Frumuşiţa. Numele satului, după unele versiuni, provine de la stolnicul pe numele său Iurie, boier în sfatul domnitorului Roman Muşat. Alţii consideră că toponimul se datorează unei moşii, Frumuşelul, ce se afla la nord de Frumuşiţa. În anul 1730 condiţiile de trai şi de muncă erau foarte grele, satul fiind compus din ţărani clăcaşi şi ţigani robi aduşi pe moşia boierească. În anul 1880 a existat o şcoală făcută din vălătuci. Primul învăţăţor a fost Costache Onose care, după puţin timp a plecat la Scânteieşti şi în locul lui a venit Dimitrie Hamza. În anul 1907 s-a construit şcoala din Ijdileni, iar în 1913 cea din Tămăoani.
Satul Ijdileni este atestat documentar la 7 mai 1609, numele satului are la origine onomasticul „Ijdele” folosit în sat. La 9 aprilie 1829, Smaranda Conachi voia să răscumpere o parte din moşia satului, „bătrânul Ijdele”.
Satul Tămăoani este atestat documentar la 14 septembrie 1606. Se pare că toponimul este derivat din „Tamas”, forma maghiară a lui „Toma”, onomastic întâlnit frecvent în Moldova.
Sursa: Biblioteca comunală Frumuşiţa (Lucia Ivan, bibliotecar); Geacu, Sorin. Judeţul Galaţi : Dicţionar de geografie fizică. Bucureşti : Editura CD Press, 2007; Primaria Frumusita [online]. [citat 9 mai 2012]. Disponibil în Internet: http://www.judet-galati.ro/frumusita/poze_album/index_2.html

Primăria FRUMUŞIŢA

frumusita2.
Primăria Frumuşiţa

Date contact:

Adresa: loc. Frumuşiţa, jud. Galaţi
Cod poştal: 807135
Telefon: 0236/344510
Fax: 0236/344611
E-mail: primariafrumusita@yahoo.com
Site: http://primaria-frumusita.ro

Biblioteca

Biblioteca Comunală Frumuşiţa a funcţionat de-a lungul timpului în incinta actualului sediu al primăriei, fost Cămin Cultural, precum şi în incinta sediului grădiniţei Frumuşiţa. În prezent Biblioteca Comunală Frumuşiţa îşi desfăşoară activitatea în sediul Căminului Cultural Frumuşiţa, la etaj, într-un corp de clădire format din trei camere. Prima înregistrare în registrul inventar a fost făcută în anul 1973 de către Munteanu Elena.
biblioteca frumusita.
Biblioteca Comunală Frumusiţa
Bibliotecari:
 • Munteanu Elena
 • Bucur Ion
 • Miron Rodica
 • Bălan Dorina
 • Ichim Gabriela-Cătălina.
Bibliotecar:
IVAN Lucia (n. 15.10.1982, Galaţi)

Studii:

 • Liceul Metalurgic Galaţi

Experienţă profesională:

 • Bibliotecar Biblioteca Comunală Frumuşiţa (din 2006).

Educaţie

Grădiniţe:
 • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, com. Frumuşiţa
 • Grădiniţa cu Program Normal ”Petru Rareş”, com. Frumuşiţa
 • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, sat Tămăoani, com. Frumuşiţa
 • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, sat Stoicani, com. Folteşti
Școli gimnaziale:
 • Şcoala Gimnazială Nr. 1, com. Frumuşiţa Tel: 0236/868.296

email: scoala_frumusita@yahoo.com

 • Şcoala Gimnazială ”Petru Rareş”, com. Frumuşiţa

email: sc_petrurares_frumusita@yahoo.com

Note/Referinţe