Tudor Vladimirescu

Date monografice

Grupul Şcolar Tudor Vladimirescu
Troiţă-centrul comunei
Căminul Cultural "Mitică Iancu"
Tudor Vladimirescu este o localitate în judeţul Galaţi, situată în Lunca Siretului. Comuna Tudor Vladimirescu este aşezată pe DN 25 Galaţi – Tecuci, la o distanţa de 43 km de Galaţi şi la 42 km de Tecuci şi se învecinează în partea de sud cu râul Siret, pe malul căruia se află o perdea de protecţie ce cuprinde speciile: salcie, plop, salcâm. În partea de est comuna se învecinează cu satul Vameş, care aparţine comunei Piscu. La vest se află satul Hanu Conachi, care aparţine comunei Fundeni, iar în partea de nord a localităţii se află terenuri ce aparţin comunei Lieşti.
Teritoriul judeţul Galaţi, ca de altfel şi al localităţii Tudor Vladimirescu, aparţine sectorului de climă continentală. Verile sunt foarte calde şi uscate, iar iernile geroase, marcate de viscole puternice, dar şi de întreruperi frecvente provocate de advecţiile de aer cald şi umed din S şi SV care determină intervale de încălzire şi de topire a stratului de zăpadă. Pe fundalul climatic general, luncile Siretului, Prutului şi Dunării introduc în valorile şi regimul principalelor elemente meteorologice, modificări care conduc la crearea unui topoclimat specific de luncă, mai umed şi mai răcoros vara şi mai umed şi mai puţin rece iarna. Conform datelor de la ultimul recensământ din 2002 populaţia comunei numără 6300 locuitori, suprafaţa totală fiind de 5443 ha, din care 344 ha intravilan.
În ceea ce priveşte istoricul acestei comunităţi, prima atestare documentară datează din anul 1882, când comuna se numea Prival, iar în urma inundaţiiolr catastrofale, comunei i s-a dat numele simbolic de Tudor Vladimirescu, după numele marelui conducător al revoluţiei din 1821.
În comună activează un liceu cu profil teoretic, o şcoală generală cu clasele I – VIII, două şcoli primare şi două grădiniţe. În localitate funcţionează Caminul Cultural „Mitică Iancu”, în cadrul căruia se află şi biblioteca comunală. Căminul Cultural a fost construit în anul 1957, iar din anul 2002 poartă numele actorului Mitică Iancu, fiu al satului, care a decedat în anul 2001, în urma unui incendiu.
Agricultura este o ocupaţie frecventă o locuitorilor comunei. Culturile specifice sunt porumbul, grâul, floarea soarelui, viţa de vie. În comună activează mai multe ateliere de tâmplărie şi o fabrică de mobilă, un cabinet veterinar şi un centru madical de permanenţă.

Pe teritoriul comunei este situată Balta Tălăbasca rezervaţie acvatic-avifaunistic, cu o suprafaţă de 139 ha.

Obiective turistice
Situată la 4 km de comuna Tudor Vladimirescu, Mănăstirea Vladimireşti este un loc de pelerinaj, în prezent situându-se pe locul trei în ţară ca număr de personal după mănăstirile Agapia şi Văratec, dar pe primul loc între mănăstirile cu vieţuire de obşte. Biserica mare are hramul Adormirea Maicii Domnului.
Mănăstirea Vladimireşti a fost înfiinţată din iniţiativa sorei Vasilica Gurău, devenită monahia şi stareţa Veronica. Lucrările de construcţie au început în anul 1939, un an mai târziu sfinţindu-se deja paraclisul mănăstirii. Înfiinţarea noului locaş de închinare a fost aprobată în anul 1941. Ca urmare a unor îndepărtări de la rânduielile bisericeşti tradiţionale manifestate în viaţa mănăstirii, dar şi a presiunilor exercitate de regimul comunist totalitar, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a luat act, în 1956, de autodesfiinţarea mănăstirii. După 1990 mănăstirea este reînfiinţată şi refăcută, stareţa Veronica Gurău şi multe dintre fostele maici reîntorcându-se în mănăstire. Au fost rectitorite biserica mare şi paraclisul de iarnă, corpurile de chilii, anexele mănăstireşti şi au reînceput să funcţioneze atelierele de pictură, sculptură, croitorie, broderie ş.a. Poarta de la intrarea pe domeniul mănăstirii este tipic maramureşeana şi a fost lucrată în 1992. De aici porneşte drumul spre livadă, vie şi iaz. Muzeul deţine 106 icoane vechi din secolele XVIII-XIX.

Manastire tv1.jpg Manastire tv2.jpg Manastire tv3.jpg Manastire tv6.jpg Manastire tv7.jpg

Sursa: Biblioteca comunală Tudor Vladimirescu (Mariana Iacob, bibliotecar); Puteti vizita urmatoarele obiective turistice. În: Comuna Tudor Vladimirescu : judetul Galati [online]. [citat 26 octombrie 2009]. Disponibil în internet: http://www.tudor-vladimirescu.ro/turism.html; Prezentare. În: Sfânta mănăstire Vladimireşti [online]. [citat 19 iulie 2012]. Disponibil în internet: http://www.manastirea-vladimiresti.go.ro/; Mănăstirea Vladimireşti. În: Arhiepiscopia Dunării de Jos : Mitropolia Munteniei şi Dobrogei [online]. [citat 26 octombrie 2009]. Disponibil în internet: http://www.edj.ro/index.php/mnstirea-vladimireti.

Primăria TUDOR VLADIMIRESCU

tv.
Primăria Tudor Vladimirescu.

Date contact:

Adresa: loc. Tudor Vladimirescu, jud. Galaţi
Cod poştal: 807295
Telefon: 0236/828603, 828606
Fax: 0236/828606
E-mail: primaria.tvladimirescu@ambasador-tv.ro
Site: http://www.tudor-vladimirescu.ro

Biblioteca

biblioteca tv.
Biblioteca Comunală Tudor Vladimirescu
Biblioteca tv2.jpg
Biblioteca tv3.jpg
Biblioteca comunală Tudor Vladimirescu, funcţionează în incinta Căminului Cultural „Mitică Iancu”. Biblioteca deţine o încăpere de 40 m², destinată fondului bibliotecar, cu acces liber la raft şi o sală de lectură în suprafaţă de 27 m², cu o capacitate de 20 de locuri. Primul Registru de Mişcare a Fondului datează din anul 1965, an în care biblioteca avea 3263 de volume. În prezent biblioteca are în colecţiile sale un număr de 9000 volume.
Bibliotecari:
 • Iancu Florica
 • Prună Lenuţa
 • Pământ Mărioara
 • Tudorie Profira (1978 – 1990)
Blogul bibliotecii: http://bibliotecacomunalatudorvladimirescu.blogspot.ro/
Bibliotecar:
IACOB Mariana (n. 18.10.1970)

Studii:

 • Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative Braşov, specializare Administraţie publică
 • Cursuri contabilitate (1991)
 • Bazele biblioteconomiei (1993)
 • Procese democratice şi educaţia adulţilor (1999)
 • Utilizare calculator – noţiuni fundamentale (2001)
 • Operator text şi imagime (2009)

Experienţă profesională:

 • Bibliotecar Biblioteca Comunală Tudor Vladimirescu (din 1990).

Educaţie

Grădiniţe:
 • Grădiniţa cu Program Normal nr. 1, com. Tudor Vladimirescu.

Note/Referinţe

 • Tudor Vladimirescu, comună : [referinţe din baza de date a Bibliotecii Judeţene "V.A. Urechia"] [citat 17 aprilie 2018]:
http://10.1.1.4/opac/authority/219478?pn=opac%2FBrowse#idx=12&q=Tudor+Vladimirescu%2C+comun%C4%83