Vlădeşti

Date monografice

Comuna Vlădeşti este aşezată la hotarul de răsărit al ţării, pe malul drept al râului Prut, la graniţa cu Republica Moldova şi se învecinează la nord cu comuna Oancea, la sud cu comuna Măstăcani, la est Republica Moldova şi la vest cu comuna Fârţăneşti. Comuna Vlădeşti are în componenţă două localităţi: satul Vlădeşti şi satul Brăneşti, care sunt străbătute de DN 26 Galaţi-Oancea. Satul de reşedinţă al comunei este Vlădeşti care este aşezat în partea de nord a teritoriului. Distanţa faţă de principalele aşezări urbane este de 48 Km până la municipiul Galaţi, reşedinţa judeţului; 32 Km până la oraşul Târgu Bujor.
Suprafaţa totală a comunei este de 6105 ha din care 316 ha intravilan şi 5789 ha extravilan, iar populaţia este de 2255 locuitori.
Cele două sate ale comunei Vlădeşti datează din perioada 1450-1500 când conform unor legende locale s-au înfiripat şi stabilit primele aşezări. Investigaţiile întreprinse nu au descoperit nici un document scris care să certifice existenţa primelor aşezăminte pe aceste meleaguri. Târziu prin anul 1830 apare într-o carte religioasă existenţa în biblioteca Parohiei Vlădeşti a unui vornic al cărei nume este indescifrabil, care donează aceasta carte bisericii Paşcani (denumirea veche a părţii de nord a satului). Deasemenea partea exterioară a clopotului bisericii este marcată cu anul 1831.
Despre existenţa satului Brăneşti singurul document este acela în care se precizează anul construirii clădirii şcolii de 4 ani (1899). În componenţa comunei Vlădeşti a fost şi satul Roşcani până în anul 1933, când a obţinut statut de comună. Menţionăm că între anii 1937-1950 satul Brăneşti a obţinut statut de comună, satul Vlădeşti rămânând comună cu un singur sat, iar din anul 1950 şi până în anul 1955 satul Brăneşti este inclus din nou în cadrul comunei Vlădeşti pănă în anul 1956, cănd obţine din nou statut de comună. Actuala organizare administrativ-teritorială datează din anul 1968 când este desfiinţată comuna Brăneşti, această localitate păstrându-şi statutul de sat component împreună cu satul Vlădeşti şi constituind comuna Vlădeşti.
Sursa: Biblioteca comunală Vlădeşti (Mihaela Antohi, bibliotecar).

Primăria VLĂDEŞTI

Date contact:

Adresa: loc. Vlădeşti, jud. Galaţi
Cod poştal: 807335
Telefon: 0236/343079
Fax: 0236-343299
E-mail: primariavladesti@yahoo.com
Site: http://primaria-vladesti.ro/

Biblioteca

Vladesti2.jpg Vladesti4.jpg Vladesti5.jpg
Biblioteca Comunală Vladeşti a luat fiinţă în anul 1975, prima înregistrare în Registrul Inventar fiind volumul "Ghidul Bibliotecilor din România", carte ce se află şi acum în bibliotecă. Biblioteca a avut diferite sedii în funcţie de schimbările survenite, la şcoală, în grădiniţă, iar de 25 ani în incinta Căminului Cultural, unde dispune de două camere spaţioase.
Fondul de carte este de aproximativ 8000 volume din diverse domenii cu un număr mai mare de titluri din literatura română şi universală. Biblioteca Comunală Vladeşti deserveşte aproximativ 2380 locuitori.
Dintre activităţile desfăşurate de Biblioteca Comunală Vlădeşti amintim premierea celui mai fidel cititor al bibliotecii, participarea la festivitatea de deschidere a anului şcolar, participarea la diverse spectacole. În preajma sărbătorilor de iarnă biblioteca a avut "uşile deschise" pentru grupuri de preşcolari şi şcolari care au prezentat cu mult talent programele lor artistice.
Bibliotecar:
PANTAZI Gina (n. 29.11.1975, com. Vlădeşti)

Studii:

  • Liceul industrial de industrie alimentară L.I.A. (1990-1994);

Experienţă profesională:

  • Învăţător Şcoala generală Măstăcani (1995-2001);
  • Bibliotecar Biblioteca Comunală Vlădeşti (din 2001).

Educaţie

Grădiniţe:
  • Grădiniţa cu Program Normal ”Peştişorul de aur”, com. Vlădeşti;
  • Grădiniţa cu Program Normal ”Alba ca Zăpada”, sat Brăneşti, com. Vlădeşti.
Școli gimnaziale:
  • Şcoala Gimnazială ”Sfântul Ierarh Nicolae”, com. Vlădeşti

email: scoalavladesti@yahoo.com.

Note/Referinţe

  • Vlădeşti, comună : [referinţe din baza de date a Bibliotecii Judeţene "V.A. Urechia"] [citat 17 aprilie 2018]:
http://10.1.1.4/opac/authority/217985?pn=opac%2FBrowse#idx=12&q=Vlădeşti%2C+comună