Băneasa

Date monografice

monument baneasa.
Monumentul Eroilor
.
Statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz Roşcani
Comuna Băneasa este amplasată în partea NE a judeţului Galaţi şi se învecinează la E cu comunele Oancea şi Suceveni, la V cu comuna Jorăşti, la N cu comuna Bereşti-Meria, iar la S se învecinează cu comuna Fârţăneşti şi oraşul Tg. Bujor. Comuna cuprinde 2 sate, Băneasa şi Roşcani. Suprafaţa teritoriului comunei este de 7.285 ha, iar populaţia este de 2.202 locuitori (2002).
Comuna se află amplasată în podişul Covurluiului format din pietrişuri şi nisipuri care determină un relief specific pentru întregul podiş al Moldovei, culmi lungi şi poduri largi separate prin văi consecvente pe direcţia N-S. Se află în bazinul hidraografic Prut, principalele ape fiind Chineja, Slivna, Roşcani şi Băneasa. Solurile predominante sunt cernoziomurile. Pe teritoriul său se află rezervaţia naturală „Pădurea Breana-Roşcani”, pădure întinsă pe 154 ha, situată pe dealul Băneasa. O parte a pădurii este rezervaţie naturală, forestieră şi botanică din 1969. Este alcătuită din 300 de specii de plante, în special bujorul. Teritoriul comunei Băneasa, ca şi întreg teritoriul judeţului Galaţi,aparţine zonei de climă temperat-continental, specifică ţinuturilor de câmpie şi podiş. Temperatura medie anuală a aerului este de 9,6° C. Regimul climatic se caracterizează prin veri foarte călduroase şi ierni reci. Comuna are un număr de 989 locuinţe, 2 şcoli, 2 grădiniţe, 2 cămine culturale, o bibliotecă comunală, 2 parcuri de joacă pentru copii.
Obiective turistice
Statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz se află pe locul în care, în iunie 1574, s-a aflat tabăra oastei conduse de Ioan Vodă cel Viteaz, ce rezista asediului otomanilor. Monumentul este opera sculptorului Gheorghe Turcu şi a fost dezvelită în anul 1974, cu prilejul împlinirii a 400 de ani de la moartea domnului moldovean. Pe o platformă în două terase, spre care urcă o scară monumentală, se află soclul de forma unei prisme pătrate, din beton placat cu travertin, surmontat de statuia, ronde-bosse, din bronz, înaltă de 2 m, a lui Ioan Vodă cel Viteaz, prezentat în picioare, cu mâna dreaptă pe mânerul sabiei pe care se pregăteşte s-o scoată din teacă.
roscani1
Biserica "Adormirea Maicii Domnului" Roşcani
Biserica "Adormirea Maicii Domnului" Roşcani
Biserica datează din anul 1827, fiind ctitorită de Mihail şi Maria Chicuş, proprietarii moşiei din zonă. Lăcaşul de cult are planul treflat cu un pridvor adăugat ulterior. Din punct de vedere patrimonial se remarcă pictura murală realizată în frescă în stil neo-bizantin. Pictura din interiorul bisericii se regăseşte în cea din exteriorul Mănăstirii Voroneţ. Unii cercetători susţin că locaşul este zidit înainte de 1809, fiind construit între valea Sucevenilor şi valea Oarbei. Pe zidul de vest al bisericii din Roşcani este înfăţişată scena Judecăţii de Apoi care este asemănătoare cu picturile cu aceeaşi temă existente pe zidurilor mănăstirilor din N Moldovei: Moldoviţa, Suceviţa sau Voroneţ.
Sursa: Biblioteca comunală Băneasa ( Silvia Şerban, bibliotecar); Tucă, Florian. Monumente ale anilor de luptă şi jertfă. Bucureşti : Editura Militară, 1983; Biserica "Adormirea Maicii Domnului". În: Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Galaţi [online]. [Citat 3 februarie 2010]. Disponibil în internet: http://www.galati.djc.ro/ObiectiveDetalii.aspx?ID=1738&lacas=true; Statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz. În: Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Galaţi [online]. [Citat 3 februarie 2010]. Disponibil în internet: http://www.galati.djc.ro/ObiectiveDetalii.aspx?ID=2370

Primăria BĂNEASA

camin cultural baneasa.
Cămin Cultural Băneasa

Date contact:

Adresa: loc. Băneasa, jud. Galaţi
Cod poştal: 807030
Telefon: 0236/348750, 341347
Fax: 0236/348750
E-mail: consiliullocalbaneasa@yahoo.com


Primar

GOCIU Grigore

Viceprimar

Secretar

ŞERBAN Vasile (n. 25.04.1953)

Studii:

  • Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative

Contabil

ŞERBAN Diana Bianca (n. 26.08.1979)

Studii:

  • Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative.

Biblioteca

biblioteca ban.
Biblioteca Comunală Băneasa
Biblioteca comunală Băneasa funcţionează în cadrul Grădiniţei Băneasa, având un fond de carte de 10.500 de volume şi aproximativ 180 cititori.
Bibliotecar:
ŞERBAN Silvia